Råstoffanalyse av rogn fra norsk vårgytende sild og nordsjøsild

Råstoffanalyse av rogn fra norsk vårgytende sild og nordsjøsild

Forfatter(e):

Wenche Emblem Larssen, Turid Standal Fylling, Kristine Kvangarsnes, Trygg Barnung

Utgiver:

Møreforsking

Oppdragsgiver:

Fiskeri og Havbruksnæringens Forskningsfond (FHF)

Rapportnr:

14-20

Publikasjonstype:

Forskningsrapport
|

Sidetall:

35

Nøkkelord:

Næringsinnhold,  Rogn,  Utbytte  

Norsk pelagisk industri må øke driftsmarginene sine og bedre anvendelse av restråstoffet kan gi større verdiskaping. Rogn er et restråstoff som trolig har størst potensial og studier har vist at tidlig moden rogn (heretter kalt umoden rogn) har et markedspotensial både innenfor konsum- og ingrediensindustrien. Prosjektets hovedmål er å undersøke mulighetene for økt lønnsomhet for den pelagiske landindustrien gjennom utnyttelse av umoden rogn i fra nordsjøsild og Norsk vårgytende sild (NVG-sild).

Målingene viser at utbyttet for rogn i løpet av fangstsesongen er 3,45-14,09 % for Nordsjøsild og mellom 8,65-20,46 % for NVG-sild. Rogndiameteren til NVG-sild varierer mellom 929-1429 m. Størrelsen på rognkornene øker signifikant (p<0.05) for hver måned gjennom fangstsesongen.

Resultatene viser at silderogn er ernæringsmessig gunstig og 70 g rogn dekker dagsbehovet til en voksen mann både når det gjelder essensielle aminosyrer, B- og D-vitamin og omega-3 fettsyrene EPA (eikosapentaensyre) og DHA (dokosahexaensyre).

Rogn fra sild har lave verdier av fremmedstoff som ligger langt under EU sine anbefalinger mht. konsum. Kolesterolnivået i rognoljen er høyt, men undersøkelser gjort på pasienter etter å ha spist kosttilskudd med rognolje i 4 uker viser rognoljen er med på å øke det positive kolesterolet (HDL).

Arbeidet presentert i denne rapporten omfatter arbeidspakke 1 i forskningsprosjektet «Markedsmuligheter for «umoden» rogn fra Nordsjøsild og NVG-sild» og er finansiert er av Fiskeri- og havbruksnæringens Forskningsfond (FHF).