Nyheter

Det skjer spennende ting hver uke i Møreforsking og vi har gjort det enklere ved at du kan søke/sortere etter årstall, kategori eller ord knyttet til saker du er interessert i.

Foredrag fra Marin Samhandlingsarena 18. oktober 2011

Foredrag fra Marin Samhandlingsarena 18. oktober 2011

Høstens kveldsseminar i Marin Samhandlingsarena ble avholdt med temaet "Økende volum av laks og hvitfisk – markedsutvikling og finansiell risiko".

 
De rundt 50 deltakerne fikk med seg spennende innlegg og diskusjoner. Lars-Erik Aas, Nordea, tok for seg finansituasjonen i viktige europeiske markeder for norsk fisk. Knut Haagensen, Jangaard Export AS, snakket om utviklingstrender i konvensjonelle markeder. Professor Ragnar Tveterås, UiS, fortalte om markedsutvikling og strukturendringer med et økende volum av hvitfisk og laks. Til sist beskrev Anlaug Ådland Hansen, Nofima, utviklingsprosessen av torskeproduktet STRØM. 
 
Bak arrangementet Marin Samhandlingsarena står M&R fylkeskommune, Innovasjon Norge, Forskningsrådet, Nofima Marin og Møreforsking Marin. Kjersti Bruheim fra Raus Omdømmebygging ledet seminaret.
 
Presentasjoner fra seminaret: