Nyheter

Det skjer spennende ting hver uke i Møreforsking og vi har gjort det enklere ved at du kan søke/sortere etter årstall, kategori eller ord knyttet til saker du er interessert i.

Hav i endring på agendaen

collage.jpg

Hav i endring på agendaen

Ocean Week er en viktig møteplass for alle som bryr seg om havet. Temaet for årets konferanse er hav i endring. Næringsliv, forskere, studenter, ministre, ambassadører, aktivister og filantropologer vil få en oppdatering på siste nytt innen havromsvitenskap og teknologi. Møreforsking bidrar med foredrag av to av sine forskere.

Havet gir oss viktige og nødvendige verdifulle ressurser. Konferansen fokuserer på hvilket ansvar og muligheter et hav i endring gir Norge som sjøfartsnasjon.

- Havet er og har vært helt sentral for nasjonen Norge. At vi kommer sammen og setter marine og maritime utfordringer på agendaen er helt naturlig og veldig viktig, sier leder for Møreforsking Ålesund, Agnes Gundersen. Vi trenger dialog og innovasjon.

Ocean Week arrangeres for femte gang i år.  6.-8. mai i Trondheim; 9. mai i ÅlesundMøreforsking stiller med to foredrag til fagdagen i Ålesund. Under parallellsesjonen Blue Proteins, vil man se på hva som er nøkkelen til bærekraftig bruk av fisk og andre marine arter, og hvilke muligheter som bør undersøkes videre.

Miroslava Atanasova vil holde presentere noe av Møreforskings arbeid gjennom sitt foredrag om alternative og nye kilder til proteiner og bioaktive stoffer (stoffer som har en spesiell biologisk eller fysiologisk aktivitet eller funksjon – særlig stoffer med helsefremmende effekter). Spesielt vil hun fortelle om forskningen på sjøpølse og insekter.
 
Og forsker Ola Ween vil gi en siste oppdatering på utvikling av fiskemel som en spennende og mulig ny kilde til ernæringsmessig gunstige, og helsefremmende proteiner for oss mennesker. Han vil presentere pågående prosjekter, og slik gi eksempler for dokumentasjon og klinisk uttesting.