Nyheter

Det skjer spennende ting hver uke i Møreforsking og vi har gjort det enklere ved at du kan søke/sortere etter årstall, kategori eller ord knyttet til saker du er interessert i.

Møreforsking Marin søkjer ny kreativ medarbeidar

Møreforsking Marin søkjer ny kreativ medarbeidar

Auka oppdragsmengde gjer at vi har behov for fleire hender og hovud i foredlingsgruppa. Vi arbeider med prosjekt innanfor råstoffbehandling, vidareforedling, utnytting av restråstoff og produktutvikling. Vi er spesielt interessert i personar som har kompetanse innanfor produksjonsprosessar i salt- og klippfiskindustrien.

 

 
Ein jobb i Møreforsking gir deg moglegheiter til å arbeide i ei interessant næring med store utviklingspotensial.  Gjennom prosjektarbeid vil du auke kompetansen din, utvikle nye idear i tett samarbeid med bedrifter og andre FoU institutt.
 
Vi treng personar med ulik kompetanse, men ser helst at du har:  
  • Hovudfag/master eller doktorgrad på relevante fagområde innan foredling
  • Bakgrunn eller erfaring frå oppdragsforsking, men dette er ikkje ein føresetnad
 
Ta gjerne kontakt eller send oss din CV, anten til Øyvind Herse oyvind@mfaa.no   eller  Margareth Kjerstad margareth@mfaa.no