Nyheter

Det skjer spennende ting hver uke i Møreforsking og vi har gjort det enklere ved at du kan søke/sortere etter årstall, kategori eller ord knyttet til saker du er interessert i.

- Verdifullt arbeid, sier Abid Raja

abid.jpg

- Verdifullt arbeid, sier Abid Raja

Venstrepolitiker Abid Raja besøkte i dag Møreforsking Ålesund på Campus Ålesund. Her fikk han et innblikk i hvordan vi jobber ift næringslivet og vi utfordret han på å bidra til bedre rammebetingelser for forskning.

Møreforsking er hjemmehørende i et fylke rikt på bærekraftige marine ressurser. Her finnes verdensledende kompetanse på havrelatert virksomhet, og et mangfoldig og nytenkende næringsliv. Derfor er det naturlig at Møreforsking Ålesund har spesialisert seg på forskning på marine ressurser. Slik vil vi å bidra til bærekraftig verdiskapning i hele den marine verdikjeden.

- Møreforsking Ålesund har de siste fem årene gjennomført marine prosjekter for en verdi av over NOK 150 mill, og har samarbeidet med over 100 bedrifter i marin sektor sier direktør i Møreforsking Agnes Gundersen. 

- Dette er verdifullt arbeid, sa Abid Raja, under orienteringen. 
- Det er veldig nyttig og interessant å lære mer om hvordan forskningsinstitutter som Møreforsking bidrar til å fremskaffe ny kunnskap som kan skape nye verdier for norsk næringsliv. 

Utfordret på rammebetingelser 

Det ble også tid til en diskusjon omkring rammebetingelser for forskning i Norge. Det foregår en betydelig konsolidering innen forskningsektoren i Norge, kunne direktør Agnes Gundersen peke på. Endringer i rammebetingelser vil gjøre at regionale aktører må tenke annerledes for å sikre robust drift og utvikling.
- Møreforsking Ålesund har i valgt å ta utgangspunkt i muligheten som ligger i det «regionale rommet» og  fortrinnene vi har ved å være lokalisert i et aktivt kystsamfunn, fortalte Gundersen.

Gundersen fremhevet at med utgangspunkt i regionens naturressurser både i blå og grønn sektor er målet for Møreforsking å svare opp nasjonale og globale strategier med utgangspunkt i havrommet, sjømaten og kystlandskapet.
Hun løftet frem kvalitet er måltall for instituttene.
- I dag handler det om publisering og internasjonalisering. Hva med relevans som gir verdiskapning og arbeidsplasser, spør hun.
- Hva med regionale behov som støtter opp om de store samfunnsutfordringene men tilpasset samfunnsstrukturen ute i regionene? Den er sterkt varierende fra syd til nord og øst til vest. Kyst til innland.
 
Artikkelen fortsetter under bildet 
 

Basisbevilgningen viktig

Abid Raja og partikolleger er på reise i Ålesundsområdet for å få et nærmere innblikk i regionens næringsliv og forskning. 

- Norge trenger et fremtidsrettet næringsliv som kan skape verdier av fornybare ressurser. Å ta vare på miljøet er viktig. Og av det kan det skapes verdi, blant annet gjennom bedre utnyttelse av råstoff. Der kan relevante forskningsmiljø i regionene, som Møreforsking, fungere som katalysatorer gjennom tett samspill med næringslivet, kommenterer Abid Raja.
- Dette er viktige for å løfte opp sentrale problemstillinger som skaper næringsutvikling og fremgang for nasjonen Norge.

Bildetekst:
Abid Raja, sammen med partikolleger Britt Giske Andersen og Pål Farstad, begge profilerte politikere i Møre og Romsdal. Fra Møreforsking: Agnes Gundersen og Trygg Barnung.