Nyheter

Det skjer spennende ting hver uke i Møreforsking og vi har gjort det enklere ved at du kan søke/sortere etter årstall, kategori eller ord knyttet til saker du er interessert i.

God fremgang i forskning på tare

Arne (HI), Rebeca (HI), Alba (AS)-credit, Cecilie Bay Wirenfeldt.jpg

God fremgang i forskning på tare

Første høstesesong i tareprosjektet SusKelpFood er gjennomført. Gjennom ulike forsøk jobber vi for å finne gode prosesser for bærekraftig produksjon som skal gi trygge, næringsrike og smakfulle ingredienser av tare til matindustrien.

Våren 2022 markerer den første høstesesongen i NFR-prosjektet SusKelpFood. Vi har brukt tare fra de fire tareprodusentene i prosjektet (Arctic Seaweed, Tango Seaweed, Lofoten Blue Harvest and Ocean Forest) i ulike forsøk.

Hvordan redusere jodinnholdet

Ett av forsøkene vi har gjennomført denne våren fokuserte på rensing av butare (Alaria esculenta) og sukkertare (Saccharina latissima) i oppvarmet sjøvann med mål om å redusere jodinnholdet i taren. Blansjering med ferskvann er kjent som en effektiv metode for å redusere jodinnholdet, men denne metoden gir et stort tap av vannløselige næringsstoff som blant annet mineraler. Bruk av sjøvann er langt mer lovende med hensyn på bevaring (retensjon) av mineraler og vil bli undersøkt i SusKelpFood. I dette forsøket ble butare fra Arctic Seaweed og sukkertare fra Tango Seaweed renset med oppvarmet sjøvann (35 og 45 °C) i en tidsserie.


Vil finne beste prosesser

Resultatene fra disse forsøkene vil gi en pekepinn til optimale forhold for prosessering av de to artene, med hensyn til jodreduksjon og retensjon av næringsstoffer som mineraler og vitaminer samt smaksstoffer.
Det ble også tatt prøver fra kommersiell høsting av butare, både tørket og fermentert materiale, for å se på hvor stabile disse produktene er, med hensyn til sensoriske egenskaper (smak og lukt). Prøvene strekker seg over to år og brukes til å dokumentere endringer i smakskomponenter. 

Tester for allergener

I forbindelse med høstesesongen er det også tatt prøver av dyrket butare og sukkertare til analyser av typiske allergener fra bløtdyr, krepsdyr og fisk. Disse kan forekomme som påvekstorganismer på dyrket tare, og vi har jobbet med å anslå mulige helsefarer ved tarekonsum med hensyn til disse allergenene. 
 
#SusKelpFood er støttet av Norges forskningsråd (NFR).


Samarbeidspartnere

Prosjektet er ledet av Møreforsking, ved Pierrick Stévant
Havforskningsinstittet
Danske Tekniske Universitet - DTU
Matís, Island
Orkla Foods Norway
Arctic Seaweed
Tange Seaweed
Lofotenblueharvest
Ocean forest

 

(Foto: Pierrick Stévant, Møreforsking og Cecilie Bay Wirenfeldt, Havforskningsinstituttet)