Nyheter

Det skjer spennende ting hver uke i Møreforsking og vi har gjort det enklere ved at du kan søke/sortere etter årstall, kategori eller ord knyttet til saker du er interessert i.

Oppdatert program: Regional FoU-mobilisering for økt verdiskaping i b...

Fjordjente 1.jpg

Oppdatert program: Regional FoU-mobilisering for økt verdiskaping i biomarin næring

Norge har som mål å være en verdensledende sjømatnasjon på utnyttelse av marine ressurser. Verdiskaping fra marint råstoff skal sikres gjennom økt satsing på forskning og innovasjon. Både nasjonalt og internasjonalt er dette et prioritert satsingsfelt som gjenspeiler seg i økt fokus hos virkemiddelapparatet. For å utvikle et næringsliv som er kunnskapsbasert og konkurransedyktig bør ambisjonene være at sjømatnæringen utnytter en større del av de tilgjengelige forsknings- og innovasjonsmidlene. 
 
En koordinert og målrettet satsing mellom den biomarine næringen og FoU-miljøene kan styrke den industrielle satsingen ytterligere. For andre gang inviterer SINTEF og Møreforsking Ålesund, i samarbeid med VRI Møre og Romsdal og Legasea, biomarine bedrifter til fagmøte. Tema blir finansieringsmuligheter, resultat fra relevant FoU-arbeid og konkrete bedriftserfaringer innenfor utnyttelse av marine ingredienser. 
 
 
 
Møtested: NTNU i Ålesund
Auditorium: Borgundfjorden 
Tidspunkt: Tirsdag 12. april kl 09.00-14.00 - registrering fra kl 08.30
Påmelding: Trykk her
Parkering: i kartet under ser du p-plass. Sør for Fagerlia VGS. Gul linje er til NMK.
 
 
 
Hjertelig velkommen!
 
Med vennlig hilsen, for arrangørene
 
Møreforsking Ålesund 
SINTEF 
Møreforsking Ålesund 
SINTEF