Nyheter

Det skjer spennende ting hver uke i Møreforsking og vi har gjort det enklere ved at du kan søke/sortere etter årstall, kategori eller ord knyttet til saker du er interessert i.

Presentasjoner fra Marin FoU mobilisering

IMG_4596.JPG

Presentasjoner fra Marin FoU mobilisering

Biomarin FoU mobilisering ble for tredje gang gjennomført ved NMK i Ålesund. Møreforsking, NTNU, SINTEF Ocean og Blue Legasea takker alle deltakere, foredragsholdere og vår sponsor Sparebanken Møre for en svært interessant dag.

Norge har som mål å være en verdensledende sjømatnasjon innen total utnyttelse av marine ressurser. Verdiskapning fra marint råstoff skal sikres gjennom økt satsning på forskning og innovasjon. Både nasjonalt og internasjonalt er dette et prioritert satsingsfelt som gjenspeiler seg i økt fokus hos virkemiddelapparatet. For å utvikle et næringsliv som er kunnskapsbasert og konkurransedyktige, bør ambisjonene være at sjømatnæringen utnytter en større del av de tilgjengelige forsknings- og innovasjonsmidlene. Vi hadde rekordmange påmeldte i år, og gleder oss allerede til neste års arrangement. Her finner du presentasjoner fra samlingen.

Presentasjoner:

Helseeffekter av proteiner fra fet og mager fisk. Har restråstoff andre egenskaper enn filetmel? - Oddrun Gudbrandsen, Universitetet i Bergen

Smakebiter fra klinisk ernæringsforskning ved UiO - Kirsten Bjørklund Holven, Universitet i Oslo

Blodsukker, muskelhelse og marine peptid kan vi studere effektar i menneske? - Dag Arne Lihaug Hoff, Medisinsk avdeling, Ålesund Sjukehus

Marine for Health - Kunnskapshub for fremtidig vekst i biomarin næring - Wenche Uksnøy, Blue Legasea

Bærekraftsmålene 2030 og forskningsutfordringer for næringslivet - Annik Magerholm Fet, NTNU

Marine proteiner fra restråstoff til høyverdige ingredienser - Ola Ween, Møreforsking Ålesund

HEADS UP nye muligheter for gode hoder - Jannicke Fugledal Remme, Sintef Ocean

Total utnyttelse av restråstoff Bærekraft i lys av sirkulærøkonomien - Ana K. Carvajal, Sintef Ocean

Avansert analyse av fremmedstoffer - Hans Fredrik Kvitvang, Sintef Ocean

Resistent lakselus - Stipendiat Helene Børretzen Fjørtoft, NTNU

Effekt av marint protein til friske unge mennesker - Grete Hansen Aas, NTNU

Sensorisk bransjeløft for marine oljer - Trygg Barnung (for Wenche Emblem Larssen), Møreforsking Ålesund

Fersk og bærekraftig makrellolje - Margareth Kjerstad, Møreforsking Ålesund

Granit FoU og innovasjon i fremtidens havfiske - Alfred Halstensen, Halstensen Granit

Biomega Veien mot produkter for humant konsum - Kjartan Sandnes, Biomega 

Norges Forskningsråd - Arthur Almestad

FORREGION, Møre og Romsdal - Øyvind Herse

Innovasjon Norge - Kariann Lade Gjørvad

Horisont 2020 koordinator Møre og Romsdal - Linn Kristin Akslen-Hoel

Liste over deltakere på samlingen finner du her.