Nyheter

Det skjer spennende ting hver uke i Møreforsking og vi har gjort det enklere ved at du kan søke/sortere etter årstall, kategori eller ord knyttet til saker du er interessert i.

Stor satsning på utnyttelse av restråstoff fra NVG sild

Stor satsning på utnyttelse av restråstoff fra NVG sild

Møreforsking Marin har i samarbeid med Fosnavaag Seafood, Grøntvedt Pelagic, Nergård og Innovasjon Norge satt i gang et 2-årig prosjekt der en skal kartlegge mulighetene for en lønnsom utnyttelse av avskjær fra NVG sild.

 
Norsk pelagisk industri har behov for å øke sine driftsmarginer. Restavskjæret fra filetproduksjon utgjør et stort volum. Dersom råstoffet behandles riktig kan ferskt og fryst avskjær ha et større produkt- og verdipotensial enn næringen i dag greier å utnytte.  Prosjektets hovedmål er å oppnå lønnsom utnyttelse av buklist og «bits and pieces» fra NVG sild til konsum.  Gjennom prosjektet skal en gjennomføre kvalitetsvurdering av råstoffet og kartlegge aktuelle produktvarianter og markedsmuligheter i Øst-Europa og asiatiske markeder.
 
 
Prosjektet er finansiert av Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond (FHF).
 
Kontaktperson            Margareth Kjerstad