Nyheter

Det skjer spennende ting hver uke i Møreforsking og vi har gjort det enklere ved at du kan søke/sortere etter årstall, kategori eller ord knyttet til saker du er interessert i.

Profilerte norsk kongsnegl og sjøpølse for det kinesiske markedet

kina besøk kongesnegle sjøpølse_lite.jpg

Profilerte norsk kongsnegl og sjøpølse for det kinesiske markedet

To av våre møreforskere har denne uka deltatt på to store salgsmesser i Kina. Målet var å vekke interessen for nye norske sjømatprodukter som fortsatt ikke er godkjent for import.

I dag er ikke kongsnegl og sjøpølse fra Norge godkjent for eksport til Kina. Norsk sjømatråd mente at deltakelse på China International Import Export (CIIE) - en av verdens ledende importmesser - potensielt kan virke positivt inn på fremtidig godkjenning av nye produkter til Kina. Møreforskings Snorre Bakke og Margareth Kjerstad representerte norske bedrifter som ønsker å utvikle eksport av sjøpølser og kongsnegl til det kinesiske markedet. Den norske standen på CIIE-messen ble åpnet av landbruks- og matminister Olaug Vervik Bollestad. (Bildet over)

- Vi benyttet anledningen til å formidle informasjon om spennende produkt og markedsmuligheter for norske kongsnegl og sjøpølser også til ministeren, forteller møreforsker Margareth Kjerstad.

Under messen China Fisheries Seafood Expo i Qingdao hadde Møreforsking mange møter med kinesiske selskap og internasjonale bedrifter som eksporterer sjømat til Kina. Målet var å kartlegge produkt- og markedspotensialet for norsk kongsnegl og sjøpølse. Importerte kongsnegler har et høyere prispotensial enn lokale arter og arten synes interessant for de kinesiske bedriftene.
Sjøpølsemarkedet er stort og i utvikling. Det finnes mange arter og produktvarianter; og prisnivået og etterspørselen etter sjøpølser er i vekst.
- Rødpølsa er en ukjent art, men vi opplevde stor interesse for produktet, forteller Kjerstad.

Møreforsking mener at kongsnegl og sjøpølse har gode forretningsmuligheter i Kina. At en får på plass godkjenning til eksport er den viktigste flaskehalsen som må løses. Forskerne fra Møreforsking har inngått avtaler om videre samarbeid med kinesiske bedrifter for å utvikle kommersialisering av kongsnegl og sjøpølse til det kinesiske markedet.
 
Siste internasjonale artikkel om norsk sjøpølse, fra Innovasjon Norges "The Explorer" 
 
 
Følg oss på Facebook / Linkedin