Nyheter

Det skjer spennende ting hver uke i Møreforsking og vi har gjort det enklere ved at du kan søke/sortere etter årstall, kategori eller ord knyttet til saker du er interessert i.

FISK 4.0: Kapasitetsløft for den marine verdikjeden

9H6A6817.jpg

FISK 4.0: Kapasitetsløft for den marine verdikjeden

Hvordan kan vi ta i bruk ny kunnskap og teknologi for å løfte norsk fiskerinæring videre? Et spennende tverrfaglig konsortium fra Møre og Romsdal har gått sammen om å gi næringen som helhet et skikkelig løft.

FISK 4.0 skal utvikle kunnskap og bygge forskningskapasitet for verdiskaping og omstilling i marin og maritim sektor. Prosjektet samler partnere fra fiskeri og leverandørindustri, skipsdesign, regionale næringsklynger, og Møre og Romsdal fylkeskommune. Disse skal jobbe tett med ressurser fra forskning og undervisning for å løse felles problemstillinger. 

I forrige uke var over 60 fagfolk samlet i Ålesund til forskningsprosjektet FISK 4.0s første seminar. Innledere fra både leverandørindustri, teknologiutviklere og skipsdesign delte kunnskap om utviklingstrekk med påvirkning på fiskerinæringen fra sine respektive ståsteder. Deltakerne fikk også høre en interessant paneldiskusjon om fremtidens fiskefartøy mellom Hans Petter Hildre (NTNU), Ronny Vågsholm (Lerøy Havfisk), Kjetil Nyvoll (Skipsteknisk) og Agnes Gundersen (Møreforsking). 

De involverte i FISK 4.0 skal se nærmere på hvordan integrasjon, digitalisering og vareflyt kan gi et kapasitetsløft for norsk fiskerinæring. Forskningen skal også undersøke hvordan samhandling mellom biologisk og teknologisk kunnskap kan forbedre produksjon og prosesser om bord i fiskefartøy, blant annet ved bruk av automatikk og sensorteknologi.

Møreforsking er prosjekteier og skal sammen med NTNU - Institutt for havromsoperasjoner og byggteknikk og Møre og Romsdal fylkeskommune samarbeide tett med viktige næringsaktører langs hele verdikjeden. Det er også første gang alle de tre næringsklyngene i fylket (NCE iKuben, NCE Blue Legasea og GCE Blue Maritime Cluster) er med i ett og samme prosjekt.

Prosjektleder, Wenche Emblem Larssen i Møreforsking, er glad for å være i gang og synes prosjektets første seminar var en suksess.

- God oppslutning fra næringen viser at det er stor interesse for prosjektet og hva arbeidet kan resultere i. Deltakerne var kunnskapsrike, nysgjerrige og engasjerte, og vi fikk mange innspill vi kan ta med oss i det videre arbeidet, sier hun. 

Med i seminaret var også Norges forskningsråds Arthur Almestad, som ga en introduksjon til Kapasitetsløft, som FISK 4.0 er del av. #FISK4.0 er støttet av Norges forskningsråd (NFR).

Samarbeidspartnere:

NTNU - Institutt for havromsoperasjoner og byggteknikk
Møre og Romsdal fylkeskommune
Havfisk
Nordic Wildfish
Optimar 
Teknotherm Marine
Skipsteknisk
Norwegian Frozen at Sea
NCE iKuben
NCE Blue Legasea 
GCE Blue Maritime Cluster