Nyheter

Det skjer spennende ting hver uke i Møreforsking og vi har gjort det enklere ved at du kan søke/sortere etter årstall, kategori eller ord knyttet til saker du er interessert i.

Benchmark på blåkveite i Nord-Atlanteren

Benchmark på blåkveite i Nord-Atlanteren

I København foregår det i disse dager full gjennomgang – såkalt benchmark – av blåkveitebestandene i Nord-Atlanteren og mange sentrale forskere på arten er samlet i det internasjonale havforskningsrådet – ICES – sitt hovedkvarter på HC Andersen Boulevard.

 
Trålfangst av blåkveite (topp) og gytende blåkveite.
Over 20 forskere er samlet fra bl.a. Canada, Grønland, Island, Færøyene, Danmark, Norge og Russland for å finne ut om man kan forbedre bestandsestimatene for blåkveite. Møtene ledes av Jesper Boje fra DTU Aqua i København og Joanne Morgan fra Department of Fisheries and Oceans i St. John’s, Canada. Fra Møreforsking deltar forskerne Agnes Gundersen og Inge Fossen som har forsket på blåkveite ved Grønland i en årrekke.
 
Møreforsking har rapportert inn viktige data fra det kommersielle fiskeriet som norske fartøy utøver ved Grønland og som fiskerne hjelper til med å samle inn. Videre har instituttet gjennom flere prosjekter studert rognmodning og eggproduksjon hos blåkveite. Bl.a. har man funnet ut at blåkveita trenger minst to år på å modne eggene før de er gyteklare. Det spesielle er likevel at blåkveita gyter hvert år og dermed greier å modne to ulike grupper av egg synkront.
 
Se også nyhet på Forskningsrådets hjemmesider og på forskning.no.
 
 
 
Kontakt: Forskningssjef Agnes C. Gundersen