Agnes Christine Gundersen

Agnes C. Gundersen er direktør i Møreforsking.
 
Gundersen har et stort engasjement for å skape vekst og verdiskapning i Møre og Romsdal og posisjonere fylket på det forskningskartet. Hennes faglige bakgrunn er marin. Faglige interessefelt er forskning knyttet til fiskeri, fiskeribiologi, ressursforvaltning samt bærekraftig høsting og anvendelse av marine ressurser. Kjernekompetanse er ledelse, prosjektutvikling, prosjektdesign, publisering, formidling, referee-oppdrag og editor-oppdrag.  
 
Agnes har lang erfaring som prosjektleder bl.a. på en rekke forskningsrådprosjekt, og er prosjektleder for et av instituttets største prosjekt finansiert av Utenriksdepartementet og som omhandler klimavariasjon i havområdene rundt Grønland (CLIMA).
 
Agnes har vært ansatt i Møreforsking siden 1993. Hun har studert ved UiT Norges arktiske universitet og Universitetet i Bergen og forsvarte i 2004 Dr.scient-graden sin innenfor reproduksjon og rekruttering hos norsk arktisk blåkveite ved Universitetet i Bergen. Få år senere ble hun evaluert til Forsker 1 (tilsvarende professornivå) av ekstern komité.
 
Agnes har vært medlem av ekspertgrupper i ICES (The International Council for the Exploration of the Sea) siden 1994. Hun har flere styreverv, f.eks. i NCE Blue Legasea, Atlanterhavsparken og Campus Kristiansund. Gundersen er veileder for PhD-studenter og har erfaring både fra sakkyndig- og opponentoppdrag.