Nyheter

Det skjer spennende ting hver uke i Møreforsking og vi har gjort det enklere ved at du kan søke/sortere etter årstall, kategori eller ord knyttet til saker du er interessert i.

Skal gjøre avfall fra algeproduksjon til nye produkter

NewCirkAlgae3.jpg

Skal gjøre avfall fra algeproduksjon til nye produkter

Med støtte fra EU er vi i gang med et nytt, spennende forskningsarbeid. Sammen med 20 europeiske partnere skal vise hvordan det som i dag regnes som avfall fra algeindustrien kan utnyttes og bidra til bærekraftig verdiskaping.

Gjennom Horizon Europe-prosjektet CIRCALGAE, skal vi utvikle prosesser som kan utnytte restmaterialer fra algeproduksjonen. Restmaterialet kan utnyttes som sunne matingredienser, proteinrikt fôr og bioaktive ingredienser i kosmetikk. 

Prosjektets mål:
- Optimalisere parametere for kultivering av tare og mikroalger
- Utvikle tre bioprosesserings konsepter på sidestrømmer fra algeindustrien
- Ekstrahere nye verdifulle ingredienser fra ubrukt algebiomasse
- Utvikle 12 demonstrasjonsprodukt innen mat, fôr og kosmetikk
 
Møreforsking deltar i karakteriseringen av de nye ekstraktene og deres bioaktive funksjoner. Slik kan vi identifisere hvordan de kan anvendes i kosmetiske produkt.
CIRCALGAE er et samarbeid mellom 21 europeiske partnere som representerer hele verdikjeden; universitets- og forskningsmiljø, interesseorganisasjoner, algeprodusenter, store industrielle aktører, bedrifter og sluttbrukere. Arbeidet ledes av KTH (Kungliga Tekniska Hogskolan) 

Arbeidet har akkurat startet opp. Møreforskings Jennifer Mildenberger, Miroslava Atanassova og Marit Bishop deltok nylig på prosjektets oppstartsmøte i Stockholm.Møreforsker Lisa Kolden Midtbø er også med i prosjektet. Prosjektpartnerne vil de neste fire årene jobbe målrettet med oppgavene for å gi konkrete og verdifulle bidrag til bærekraftig blågrønn økonomi i Europa. 
 
 

Prosjektpartnere