Nyheter

Det skjer spennende ting hver uke i Møreforsking og vi har gjort det enklere ved at du kan søke/sortere etter årstall, kategori eller ord knyttet til saker du er interessert i.

Er lange en undervurdert fisk?

_MG_1380.JPG

Er lange en undervurdert fisk?

Rapporten «Produktkartlegging og differensieringsstrategier for ulike langeprodukter» vil gi ein del svar på hvordan ulike segmenter oppfatter og vurderer lange.

Prosjektet har som mål å øke omsetning av lange (Molva molva). Gjennom kartlegging og uttesting i viktige marked (Norge, Sverige, Italia) er potensialet for økt omsetning av ulike langeprodukt (fersk, lutefisk, saltfisk/filet) beskrevet. I Norge har en sett på fersk lange i ulike segment og lutefisk på restaurantsegmentet.  I Sverige har en sett på fersk lage og tørrfisk som benyttes til lutefisk. I Italia har en kartlagt hvorfor en har hatt en nedgang i eksport av saltfisk/filet av lange. Ut fra analysen og resultatene fra uttestingen og intervjuene har en kartlagt faktorer for å differensiere og posisjonere lange (merkevarebygging) i forhold til annen fisk. Resultat danner grunnlag for å fremme forslag til tiltak overfor fiskerinæringen for å øke forbruk og omsetning av lange.

Les rapporten her