Nyheter

Det skjer spennende ting hver uke i Møreforsking og vi har gjort det enklere ved at du kan søke/sortere etter årstall, kategori eller ord knyttet til saker du er interessert i.

Nordisk løft for mer sjømat på middagsbordet

utvalg4.jpg

Nordisk løft for mer sjømat på middagsbordet

Både sjømatkonsumet og kunnskapen om sjømat går ned i de nordiske landene - spesielt blant de yngre. Enklere tilberedning og et større utvalg av sjømatprodukter må til for å gjøre råvarene mer attraktive og brukervennlig. Møreforsking er norsk prosjektleder i det nordiske forskningsprosjektet Trendy Cod som vil bidra til dette.

Med unntak av sushi blir sjømat sett på som lite trendy mat. Og utvalget av ferdigretter av sjømatprodukter er begrenset sett i forhold til utvalget av produkter av kjøtt og kylling. For å øke konsumet av sjømat, må det endringer til. Det nordiske forskningsprosjektet Trendy Cod vil bidra til at flere spiser sjømat oftere, ved å utvikle nye, lett tilgjengelige produkter av salt- og klippfisk.

Men hvordan? 

- Å utveksle kunnskap fra nytenkende sjømatbedrifter i Norden, vil være en viktig brikke i arbeidet, kommenterer prosjektleder Ingebrigt Bjørkevoll i Møreforsking. 

- Det å utvide fokuset til å samarbeide i hele verdikjeden, i stedet for bare i en del av den, vil også kunne ha betydning. Og helt konkret vil naturligvis å utvikle nye oppskrifter og produkter basert på salt- og klippfisk kunne friste nye forbrukere.

14 prosjektpartnere i Norge, på Færøyene og Island deltar. Partnerne representerer aktører fra alle deler av verdikjeden – fra forskning og utdanning til fangst, bearbeiding, ferdig-mat-salg, kokker og reiselivsselskap. Norske bidragsytere er Møreforsking, Brødrene Sperre, Drytech, Breisundet Matverksted – Atlanterhavsparken og Destinasjon Ålesund & Sunnmøre. 


Innovativ sjømat

Utviklingsarbeidet startet i år og skal skje over tre år. I går avholdt de norske aktørene en nasjonal workshop, der de delte kunnskap og erfaringer og startet nettverksbygging og ideutvikling. 

- Det var en spennende sammensetning av aktører som nå møttes, forteller prosjektleder Bjørkevoll. 

- Det tverrfaglige samarbeidet vil inspirere til å jobbe frem attraktive, nye fiskeprodukter. 

Her er en smakebit fra gårsdagens workshop.
(Artikkelen fortsetter under videoen)Tverrfaglig utvikling

Tilsvarende workshop og utviklingsarbeid skal skje på Færøyene og på Island. Resultatene av dette tas videre i 2023 med produkt- og prosessutvikling. Klippfiskforedlere, produsenter av ferdigprodukter, kokker/restauranter, kokkeskoler, turistorganisasjoner med mer skal samarbeide for å utvikle attraktive retter og produkter. Etter uttestingen vil tilbakemeldinger og erfaringer bli samlet slik at eventuelle forbedringer kan gjøres i alt fra produkt, prosess, emballasje og oppskrifter. 

Produktutvikling og uttesting skal være ferdig i løpet av september 2023.  I en internasjonal workshop på Island høsten 2023 vil alle aktører dele sine erfaringer fra dette arbeidet. Og arbeidet tas videre i 2024 med internasjonale møter og workshops. Andre lokale interessenter vil bli invitert etter behov for å gi innspill og et bredere perspektiv på utvalgte tema, og der vil være bedriftsbesøk.  Alt dette vil bidra til resultatene og øke bedriftenes sjanser for å lykkes med utvikling av innovative produkter av for salt- og klippfisk.  

Prosjektet er finansiert av NORA og AG-Fisk. Møreforsking og Matis på Island er prosjektledere.
 

Inger-Marie Sperre fra Brødrene Sperre var ikke til stede da bildene ble tatt.