Nyheter

Det skjer spennende ting hver uke i Møreforsking og vi har gjort det enklere ved at du kan søke/sortere etter årstall, kategori eller ord knyttet til saker du er interessert i.

Internasjonal interesse for konferansen Sea to market - Algemania

Algemania_konfetti.jpg

Internasjonal interesse for konferansen Sea to market - Algemania

Sea to Market er en nyoppstartet konferanseserie som vil inspirere til økt verdiskaping og kommersialisering i marin sektor. I 2021 var temaet alger. Den ble en stor suksess!

Konferanseserien ville dekke et tema med stort kunnskapsbehov: Hvordan kommersialisere produkter fra havet.

- I utgangspunktet valgte vi et nasjonalt nedslagsfelt for konferansen. Målet var å samle 50 deltakere, forteller forskningsleder i Møreforskings gruppe Hav og helse, Hanne Solvang Felberg.
- Vi ble derfor gledelig overrasket da vi innså at temaet for konferansen skapte internasjonal interesse og påmeldingene fra nært og fjernt tikket inn.

Alger – tang og tare - er marine arter som har et stort potensiale for norsk marin næring. Fra taren kan man utvinne en mengde produkter av høy verdi. Norge har mye av den og etterhvert også en god del kunnskap om dyrking, høsting og bearbeiding. Dette mulighetsrommet må vi bruke!
 
Den europeiske algeindustrien består i dag av noen få store industrielle aktører og mange små entreprenører involvert i dyrkede og villhøstede alger. Det er både muligheter og flaskehalser i hele denne verdikjeden fra forskning til marked.
 

Konkurransefortrinn i Nordvest

Møre og Romsdal fylke har en omfattende industri innen biomarin foredling og har blant annet hele 20% markedsandel av den verdensomspennende omega-3-industrien. En sterk marin industri med en blomstrende leverandørindustri for havbruk- og offshoreteknologi gjør at regionen kan gå i spissen for innovasjon og bærekraftig blå vekst. Møreforsking har lang erfaring innen forskning på alger, fra den levende ressursen i havet via ulike typer prosessering til foredlede produkter som kan selges i ulike marked. Flere av våre forskere bidro i planleggingen og leverte faglige foredrag under den digitale konferansen.
 

Delte kunnskap og erfaringer

Konferansen «Sea to Market – Algemania» fokuserte på hvordan anvendt forskning kan bidra til industriell vekst og verdiskaping i marin sektor.

Eksperter delte av sin kunnskap og sine erfaringer. I tillegg ble det arrangert digitale gruppesamlinger der temaene var blant annet kommersialisering, verdikjeder og oppskalering.
- Tilbakemeldingene underveis og etter konferansene var overveldende positive, forteller Solvang Felberg.
- Det faglige innholdet holdt høy kvalitet, og var tydeligvis svært relevant og nyttig for de som deltok.
 

Sea to Market

er en konferanseserie arrangert med base i Kristiansund. Årets konferanse ble til i et samarbeid mellom  Kristiansund og Nordmøres Næringsforum (KNN), Vindel, Høyskolen i Molde, Møre og Romsdal fylkeskommune, Norges Vel, Campus Kristiansund og Møreforsking. Møreforsking, ved forskningsleder Hanne Solvang Felberg, ledet arbeidet.

Årets konferanse ble avviklet 27.-28. oktober. Opptak av konferansen er nå tilgjengelig under nyhetssaker på konferansens nettside.

Neste års konferanse håper vi å kunne arrangere fysisk i Kristiansund. Vi kommer tilbake med tema og tidspunk. Følg gjerne Sea to Market på Facebook for oppdateringer.

Har du spørsmål eller tilbakemeldinger, kontakt vår forskningsleder Hanne Solvang Felberg.