Nyheter

Det skjer spennende ting hver uke i Møreforsking og vi har gjort det enklere ved at du kan søke/sortere etter årstall, kategori eller ord knyttet til saker du er interessert i.

Hva smaker en fiskeolje egentlig?

smak av fiskeolje_lite.jpg

Hva smaker en fiskeolje egentlig?

Omega-3 industrien i Norge er utsatt for sterk global konkurranse og ønsker å synliggjøre den unike kvaliteten til norskproduserte fiskeoljer. Bransjen har derfor gått sammen og utviklet en sensorisk kvalitetsstandard for å tilby sine kunder en smaksgaranti på omega-3 produkter.

Gjennom prosjektet «QOMEGA3-Sensorisk bransjestandard for marine oljer» er det blitt analysert 70 fiskeoljer med ulik kjemisk oksidasjonsstatus, for å kartlegge de egenskapene som er mest avgjørende for den sensoriske kvaliteten. Resultatene viser at det er åtte hovedegenskaper som har størst betydning for kvaliteten (se tabell). Ved å intensitetsbestemme disse åtte sensoriske egenskapene har en gjort det mulig å organisere  fiskeoljene i tre ulike sensoriske klassifiseringer;
GOLD, SILVER og REGULAR.

Klassifiseringene er beskrevet i en sensorisk bransjestandard som den marine oljeindustrien forventer skal bidra til en enhetlig dokumentasjon av kvalitet av norskprodusert fiskeolje til konsum.  Et klassifisering og standardiseringssystem skal også understøtte markedskommunikasjon og forenkle kontrakts-og ordreutarbeiding for industrien i dialog med sine kunder.

Fiskeoljene som følger denne standarden må være produsert i Norge. Standardens krav kommer i tillegg til gjeldende norske forskrifter, EU’s hygienedirektiv og kjemiske kvalitetskrav for fiskeoljer definert gjennom Global Organization for EPA and DHA (GOED). 

Brukere av standarden må ha en godkjent sertifiseringsordning i henhold til standardens krav. Krav og rutiner knyttet til dette, samt publisering av standarden vil skje i 2019.Dette arbeidet er finansiert av Fiskeri og Havbruksnæringens Forskningsfond (FHF) og er en del av prosjektet «Qomega3-sensorisk kvalitet på omega-3 oljer. Arbeidet har blitt gjennomført i nært samarbeid med ni marine oljeprodusenter; Marine IngredientAS, Berg LipidTechAS, Orkla Health AS, EpaxNorway AS, GC Rieber Oils AS, Pharma Marine AS, Vesteraalens AS, Nordic Pharma AS and CalanusAS. I tillegg har Danmarks teknologiske universitet, Universitetet i Firenze, klyngemiljøene Blue Leagsea, BiotechNorth og GOED (Global organizationsfor EPA and DHA) (GOED) bidratt.