Nyheter

Det skjer spennende ting hver uke i Møreforsking og vi har gjort det enklere ved at du kan søke/sortere etter årstall, kategori eller ord knyttet til saker du er interessert i.

Nytt prosjekt: Ombordproduksjon av konsumprodukter av fiskehoder

Nytt prosjekt: Ombordproduksjon av konsumprodukter av fiskehoder

Norsk hvitfisknæring og den havgående fiskeflåten har behov for å øke sine driftsmarginer. Bedre anvendelse av restråstoffet kan gi større verdiskapning og økte marginer. Gjennom forprosjektet skal en få testet ut om tilgjengelig produksjonsutstyr for tunger og kinn fungerer optimalt.
 
På Island er en kommet langt i produksjon og salg av foredlede torskehoder. Det er utviklet egne maskiner som skjærer ut tunger og kinn og splitter hoder. Rederiet Havfisk AS har tatt initiativ til å teste ut tilgjengelig produksjonsteknologi for torskehoder. En test vil bli gjennomført av Møreforsking i samarbeid med utstyrsprodusenten MESA og det islandske forskningsinstituttet Matís.
 
Målsetningen med forprosjektet er å avklare om tilgjengelig teknologi for maskinell skjæring av torsketunger og kinn kan gi grunnlag for lønnsom produksjon i trålerflåten. Om resultatene blir gode vil dette danne grunnlag for videreføring i et hovedprosjekt med fullskala uttesting om bord i M/S Vesttind.
 
 
Kontaktinformasjon: