Margareth Kjerstad

Margareth Kjerstad er forskningsleder for marine råstoff. Hun er utdannet Fiskerikandidat ved Norges fiskerihøgskole, UiT Norges arktiske universitet, og har arbeidet som forsker ved Møreforsking siden 1992. Gjennom sitt arbeid har hun vært ansvarlig for å utvikle flere forskningsområder. I 26 år har hun vært prosjektleder for en rekke FoU-prosjekter innenfor fangstbehandling, foredling, restråstoff, kvalitet og marked. Hun har bred erfaring som prosjektleder innenfor hvitfisk og pelagisk sektor og har et stort faglig- og næringsnettverk.
 
Optimal utnyttelse av råstoff, restråstoff og nye arter har vært et satsingsfelt i hennes forskerkarriere. Hun har en målsetning om at vi bør bearbeide mer av sjømaten i Norge og utnytte råstoffet på en best mulig måte. Hun har et verdikjedeperspektiv på sitt arbeid og har kompetanse innenfor ressurs, fiske, forvaltning, foredling, karakterisering, kvalitet og marked. Hun er pioner på utnyttelse av lite utnyttede arter og sammen med fiskere og bedrifter brenner hun for å utnytte sjøpølsa kommersielt. Hun har ledet større flerårige FoU-satsninger for dyphavsarter og restråstoff.
 
Kjerstad har tidligere erfaring som fisker. I 2015 ble hun evaluert av ekstern komité til Forsker 2. Hun har deltatt i ledergruppen ved Møreforsking siden 2008, vært gruppeleder for foredlingsgruppa og forskningsleder for bioøkonomigruppa. På bakgrunn av hennes erfaring innenfor kommersialisering av lite utnyttede arter og restråstoff har hun vært ansvarlig for å utarbeide 9 nasjonale strategi- og handlingsplaner.