Nyheter

Det skjer spennende ting hver uke i Møreforsking og vi har gjort det enklere ved at du kan søke/sortere etter årstall, kategori eller ord knyttet til saker du er interessert i.

Program og påmelding til Marin Samhandlingsarena 3. mai

Marine oljer

Program og påmelding til Marin Samhandlingsarena 3. mai

På vegne av Møre og Romsdal fylkeskommune, Innovasjon Norge, Norges forskningsråd, Møreforsking Ålesund og Nofima inviterer vi igjen til kveldsseminar i
Marin Samhandlingsarena.
 
Vårens samling finner sted tirsdag 3. mai 2016 klokka 17.30-21.00, Scandic Parken Hotel (Amfiet), Storgata 16, Ålesund.
 
 
Påmelding på følgende link innen mandag 25. april 2016: https://mrfylke.no/Kalender/(event)/841103
 
Vi minner om at påmelding er bindende. Dersom en ikke kan møte, må en gi beskjed om dette.
 
Ved spørsmål, ta kontakt på telefon 70 11 16 05 (Kari Lisbeth Fjørtoft).
 
 
Vennlig hilsen
Arrangementskomiteen