Nyheter

Det skjer spennende ting hver uke i Møreforsking og vi har gjort det enklere ved at du kan søke/sortere etter årstall, kategori eller ord knyttet til saker du er interessert i.

Møreforsking Marin med innlegg under Linekonferansen i Måløy

Møreforsking Marin med innlegg under Linekonferansen i Måløy

Måløy Vekst arrangerer konferanse med fokus på den havgående autolineflåten og ombordfrossen fisk 29.-30. mars 2011. Tema for konferansens første dag er økonomien i linefiskeriene, med fokus på markedsadgang, kundepreferanser og kvalitet. Andre dag omhandler blant annet rekruttering, omdømmebygging og de politiske vilkårene for flåtegruppen.
 
Møreforsking Marin er invitert til å holde et innlegg med bakgrunn i prosjektet ”Rekruttering av offiserer til fiskerinæringen”. Innlegget holdes av forsker Bjørn Tore Nystrand onsdag 30. mars kl. 09:30.
 
Les mer om konferansen på www.linekonferanse.no