Nyheter

Det skjer spennende ting hver uke i Møreforsking og vi har gjort det enklere ved at du kan søke/sortere etter årstall, kategori eller ord knyttet til saker du er interessert i.

Sjøområdeplan for Nordmøre - status og din mulighet til påvirkning!

IMG_0393.JPG

Sjøområdeplan for Nordmøre - status og din mulighet til påvirkning!

Hva skal vi bruke de kystnære sjøområdene til? Fiske, akvakultur, rekreasjon?

Marin Arena Nordmøre inviterer til åpent allmøte 12. november kl. 17:00, ved Høgskolesenteret i Kristiansund.
 
Sjøområdeplan for Nordmøre status og din mulighet til påvirkning!
 
Fokus er på det mest sentrale spørsmålet for videre utvikling av marine næringer i regionen, nemlig «Sjøområdeplan for Nordmøre», som vil legge føringer for bruk av kystsonen fremover. De frammøtte får komme med innspill/løsningsforslag på konkrete problemstillinger under møtet, og innspillene blir tatt med videre i planprosessen. Gratis og ikke bindende påmelding her.
 
Velkommen!