Nyheter

Det skjer spennende ting hver uke i Møreforsking og vi har gjort det enklere ved at du kan søke/sortere etter årstall, kategori eller ord knyttet til saker du er interessert i.

Workshop: Tørkehotell for marint råstoff

Workshop.jpg

Workshop: Tørkehotell for marint råstoff

Muligheter for en felles infrastruktur til biomarine næringer?

Energikostnader til prosessering av marint råstoff kan reduseres ved å utnytte spillvarme fra industri som energikilde. Ved aktiv deltakelse fra næringsaktører, forskningsmiljø, utstyrsleverandører og myndigheter skal workshopen danne et forum for dialog rundt muligheter til en felles infrastruktur for tørking av forskjellige biomarine råstoffer og produkter. Tafjord Kraftvarme med forbrenningsanlegg i Ålesund er vertskap for både workshop og pilotanlegg for et mulig framtidig tørkehotell.

Onsdag 17. februar 2016, 10:00 17:00

Tafjord Kraft, Retirovegen 4, 6019 Ålesund

Deltakeravgift: 900 kr

Bindende påmelding innen 22. januar, følg linken under: