Nyheter

Det skjer spennende ting hver uke i Møreforsking og vi har gjort det enklere ved at du kan søke/sortere etter årstall, kategori eller ord knyttet til saker du er interessert i.

Ferskfisk fra Møre – et kvalitetsstempel

møre of norway_minst.jpg

Ferskfisk fra Møre – et kvalitetsstempel

Det er for lite prisdifferensiering av fersk fisk, mener ferskfiskaktører på Møre, og god kvalitet gjenspeiler seg ikke i prisen. Hvordan kan vi synliggjøre den gode kvaliteten på ferskfisk fra Møre? Et forskningsprosjekt har sett nærmere på saken. Prosjektet ble tirsdag presentert for Marin samhandlingsarena Møre og Romsdal.

Sunnmøre og Romsdal fiskesalslag tok initiativ til prosektet, som har blitt et tverrfaglig samarbeid mellom profesjonelle fiskere og kompetanse fra salgs- og markedsleddet og Møreforsking, Lederen for prosjektet «Ferskfisk fra Møre», Kari Lisbeth Fjørtoft fra Møreforsking, presenterte de viktigste resultatene.

Kvalitet i alle ledd
Optimal ferskhet krever kompetanse i alle ledd fra fangst til mottak og videre distribusjon ut til kunden. For å sikre topp kvalitet har prosjektet utarbeidet en egen kvalitetsstandard med tilhørende prosedyrer. Standarden er utarbeidet i samarbeid med fiskere og ferskfiskmottak, og målet med standarden er å skape et merkevareprodukt for fersk fisk av beste kvalitet. Kurs for fiskere og mottak er en del av standarden, og gjennomføringen av kurset er et krav for å levere og motta fisk.

Topp kvalitet av ferskfisk helt frem til sluttkunden er målet. God kvalitet gir råvaren lang holdbarhet. Det vil si at fisken kan lagres lengre hos grossist og restaurant. Dette vil også gi mindre svinn for kundene.


Egen merkevare
Prosjektet har jobbet med  produktdifferensiering, merkevarebygging, markedskommunikasjon og langsiktige strategier for økt verdiskaping. Kvalitetsfisk fra Møre skal nå selges som en egen merkevare, med eget design og logo. Navnet MØRE OF NORWAY er valgt. Det viser hvor fisken kommer fra. Fisk fra «Møre» er for mange kjøpere allerede forbundet med god kvalitet. Det er viktig å bygge videre på dette «ryktet» og å bygge en historie rundt produktene og bedriftene.

En egen hjemmeside er utviklet for å kommunisere merkevaren (morenorway.no). Det er fokus på historie, opprinnelse, topp kvalitet fra fangst til kunde, kort distribusjon, kompetanse, kurs og sertifisering.

Stadig flere forbrukere ønsker å vite hvor fisken kommer fra og restauranter opplever stadig oftere at kunder har spørsmål rundt dette. Merkevaren MØRE OF NORWAY vil bygge en historie rundt produktene og bedriftene. Fremover vil flere fartøy, mannskap og mottak kurses og sertifiseres, slik at større kvantum av merkevaren vil bli tilgjengelig. Forutsigbar og godt dokumentert høy ferskfiskkvalitet vil gjøre merkevaren MØRE OF NORWAY til et kvalitetsstempel.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
 

Prosjektdeltakere:
Sunnmøre og Romsdal fiskesalslag , Marine Sales, Sandefisk, Fine Fish, Ventura og Haugstad.

Prosjektstøtte:
Hovedsaklig finansiert av Møre og Romsdal Fylkeskommune.
I tillegg har Surofi bidratt. Bedriftene har bidratt med egeninnsats.