Nyheter

Det skjer spennende ting hver uke i Møreforsking og vi har gjort det enklere ved at du kan søke/sortere etter årstall, kategori eller ord knyttet til saker du er interessert i.

Forsvarte doktorgrad på tare

Forsker Pierrick Stevante_Foto_Kristin_Straumsheim_Grønli.jpg

Forsvarte doktorgrad på tare

For første gang disputerte en forsker fra Møreforsking her i Ålesund. Vår forsker Pierrick Stévant forsvarte i dag sin doktorgrad om tare. Kunnskapen opparbeidet gjennom studiet vil komme næringslivet til gode.

Pierrick har levert en sterk PhD som er tilknyttet det internasjonale signalprosjektet PROMAC. I PROMAC jobber  Pierrick med å avdekke ny kunnskap om energieffektiv prosessering og foredling av makroalger som menneskemat og dyrefor. 

Doktorgradsstudiet ble finansiert av Sparebanken Møre.
- Vi benytter anledningen til å takke for de mulighetene finansieringen fra Sparebanken Møre på 2 mill NOK har gitt, sa Møreforskings direktør Agnes Gundersen under arrangementet.
- Instituttsektoren har ikke egne stipendiatordninger og finansieringsbidrag til slike arbeid er svært viktige for Møreforsking.
 
(Artikkelen fortsetter under bildet)  
MANGE GRATULANTER: Banksjef Næringsliv, Sparebanken Møre, Runar Debess, den ferske doktoren Pierrick Stévant, og direktør Møreforsking AS, Agnes Gundersen 
 


Støtte til doktorgradsstudier er et avgjørende bidrag for at vi skal kunne bygge relevant kompetanse for institutt og næringsliv. Det gir igjen grunnlag for fruktbare samarbeid mellom næring og akademia. Samarbeid som skaper innovasjon og nye verdier. I tillegg gir det viktige tellekanter til Forskningsråd og kunnskapsdepartement.
 
Banksjef, Marin, Sparebanken Møre, Runar Debess, var også til stede under disputasen, og var imponert over kunnskapsnivået. (Bilde øverst) 
 

Bilder fra disputasen. I publikum sitter kolleger fra NTNU og Møreforsking, studenter med flere. 

Forskning for næringsutvikling

- Forskning, utvikling og kompetanse er helt avgjørende for å drive den maritime klyngen på Nordvestlandet videre både mht. til nye produkter og markeder. Sparebanken Møre er en bidragsyter til denne utviklingen, og støtten til dette doktorgradsstudiet er en del av dette, forklarte Debess.
- Vi gratulerer Pierrick Stevant med en god og sterk doktorgradsstudie.

Pierricks doktorgrads-løp har foruten støtten fra Sparebanken Møre vært finansiert av 1 million fra NTNU og egeninnsats fra Møreforsking.

- Dette har vært en krevende med fantastisk akademisk reise, forteller den lykkelige doktoren.
- Min interesse for tang og tare og bruk innen mat har vokst fra barndommen i Bretagne og senere ved å jobbe med tang- og taredyrking. Jeg har vært heldig å kunne ta det et skritt videre ved å utvikle kompetanse innen viktige fagområder som biokjemi, sensorikk og prosessteknikk. Interessen fra forskingsmiljø og næringsaktører for arbeidet mitt har gitt meg motivasjon hele veien.

Kunnskap til nytte

Og kunnskapen opparbeidet gjennom doktorgradsstudiet vil komme rett til anvendelse i Møreforskings forskning og utvikling med mål om å skape bærekraftige verdier for marin næring. Prosjektet PROMAC fortsetter, og arbeidet med å finne gode metoder for dyrking, behandling og foredling av tare til anvendelse for mennesker og dyr vil kunne skape nye produkter og nye arbeidsplasser både regionalt og nasjonalt.
 
HOVEDPERSONEN OG SENTRALE AKTØRER I DISPUTASEN
 
Fra venstre: Dr Celine Rebours (medveileder), Professor Edel O.Elvevoll (2. opponent), Professor Turid Rustad (hovedveileder), Dr(!) Pierrick Stevant (dokorand),  Professor Finn Lillelund Aachmann (leder av kommitee), Dr. Philippe Potin (1. opponent)