Nyheter

Det skjer spennende ting hver uke i Møreforsking og vi har gjort det enklere ved at du kan søke/sortere etter årstall, kategori eller ord knyttet til saker du er interessert i.

Videre vekst i sjømatnæringen krever bredere kompetanse og flere ansa...

Foto Marius Fiskum t v og  Grethe Hillersøy t h_Norges Sjømatråd.png

Videre vekst i sjømatnæringen krever bredere kompetanse og flere ansatte

Ett av to selskap i norsk sjømatnæring opplever i dag utfordringer med rekruttering. Minst 25 000 nye fagfolk trengs i marin næring de kommende syv årene. En fersk kartlegging avdekker nå hvilken kompetanse næringen etterspør de kommende årene.

Sjømatnæringen er en av få næringer med potensial til å øke eksportinntektene for Norge. Tilgang til riktig kompetanse er av vesentlig betydning for å kunne realisere vekstambisjonene i næringen. Sjømatnæringen har imidlertid til dels store utfordringer med å dekke inn dagens kompetansebehov. En næring både i vekst og i endring vil samtidig kreve kompetanse fra flere fagfelt. Møreforsking har sammen med NCE Blue Legasea og ÅKP kartlagt hvilken kompetanse bedrifter i sjømatnæringen forutser at de vil ha behov for i fremtiden. Nå er resultatene klare. 

Behov for kompetanse i et bredt spekter
Sjømatnæringen er viktig for Norge. Den inkluderer både fiskeri, havbruk, foredlingsindustri og rene salgsselskap, inkludert eksportører. Dette mangfoldet gir et kompetansebehov som spenner over mange fagfelt og utdanningsnivå. Med andre ord: Sjømatnæringen er og vil være attraktiv for et bredt spekter av fagfolk og utdanningsinstitusjoner. 

- Kandidater fra alle fagfelt må ønskes velkommen inn for å sikre at Norge befester sin posisjon som en av verdens ledende sjømatnasjoner, kommenterer prosjektleder Bjørn Tore Nystrand fra Møreforsking.

Etterspørselen etter lederkompetanse er særlig høy. Det samme er behovet for å rekruttere prosess- og maskinoperatører og kandidater til primærnæringsyrker, som fiskere og havbruksarbeidere. Vel så interessant er at næringen også etterspør kompetanse til en rekke andre yrkesfelt, blant annet elektrikere, automatikere, ingeniører og IKT-rådgivere.

- Sjømatnæringen kan tilby et hav av spennende muligheter, oppsummerer Nystrand. 

Prosjektet «Framtidig kompetansebehov i norsk sjømatnæring» (FHF 901711) har vært ledet av Møreforsking, ved prosjektleder Bjørn Tore Nystrand. Samarbeidspartnere er NCE Blue Legasea og ÅKP. Prosjektet er godt forankret i sjømatnæringen gjennom en referansegruppe bestående av organisasjonene Sjømatbedriftene, Sjømat Norge, Fiskebåt og Pelagisk Forening. Arbeidet er finansiert av Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfinansiering.

Funnene etter kartleggingen av kompetansebehov er nå samlet i en fersk rapport.  [Les hele rapporten her]

Foto: Marius Fiskum (t.v.) / Grethe Hillersøy (t.h.). © Norges Sjømatråd.