Nyheter

Det skjer spennende ting hver uke i Møreforsking og vi har gjort det enklere ved at du kan søke/sortere etter årstall, kategori eller ord knyttet til saker du er interessert i.

Foredrag fra Marin Samhandlingsarena 23. oktober 2012

Foredrag fra Marin Samhandlingsarena 23. oktober 2012

Høstens kveldsseminar i Marin Samhandlingsarena ble avholdt med temaet "Nye muligheter for norsk fiskerinæring".

 
Presentasjoner fra seminaret:
 
Økte torskekvoter - Muligheter og utfordringer - Jan Trollvik, Norges sjømatråd
 
Hvordan få fart på kommersiell utnyttelse av biråstoff - Hogne Hallaråker, Arctic Nutrition AS