Nyheter

Det skjer spennende ting hver uke i Møreforsking og vi har gjort det enklere ved at du kan søke/sortere etter årstall, kategori eller ord knyttet til saker du er interessert i.

Ny rapport: Barn og ungdoms matpreferanser og holdninger til fisk

Ny rapport: Barn og ungdoms matpreferanser og holdninger til fisk

Gode smaksopplevelser med fisk og sjømat gjør barn og ungdom mer positive til å spise fisk. Det er ett av resultatene i et nylig avsluttet prosjekt i Møreforsking.

 
Møreforsking har i samarbeid med AS Longvafisk, Nils Sperre AS og Sibelia AS gjennomført en studie om barn og ungdoms matpreferanser og holdninger til fisk og sjømat. I alt omfatter studien 236 grunnskoleelever og elever i videregående skole i Ålesund og Giske kommune. Kunnskap om matpreferanser og holdninger til fisk og sjømat skal bidra til å tilrettelegge for målrettet produktutvikling i sjømatnæringen. Det overordnede målet er å øke målgruppens forbruk av fisk og sjømat. 
 
Elevene har også gjennomført et smakseksperiment med seks ulike typer fisk og sjømat. Målet med eksperimentet var å undersøke sammenhenger mellom smaksopplevelse, holdning, konsum og intensjon. Smakseksperimentet foregikk ved Klippfiskakademiet hvor kokk Mindor Klauset tilberedte smaksprøvene.
 
Studien involverer også 155 foresatte for å undersøke hvorvidt det er samsvar mellom foresatte og deres barns matpreferanser og holdninger til fisk og sjømat. 
 
Last ned rapporten her
 
Studien er finansiert av Møre og Romsdal fylkeskommune (164/2011) og bedriftene ovenfor.
 
Kontaktpersoner: