Nyheter

Det skjer spennende ting hver uke i Møreforsking og vi har gjort det enklere ved at du kan søke/sortere etter årstall, kategori eller ord knyttet til saker du er interessert i.

Videreføring av prosjekt: Frozen at sea – Felles kvalitetsstandard fo...

Frozen at sea.jpg

Videreføring av prosjekt: Frozen at sea – Felles kvalitetsstandard for sjøfryst filet

Produsenter av sjøfryst filet ønsker nå å ta felles utviklet kvalitetsstandard videre til neste nivå. Målet med prosjektet er å implementere kvalitetsstandard for sjøfryst filet for havfiskeflåten, og i samarbeid med Norges Sjømatråd utvikle et nytt merke for norsk sjøfryst filet.

Gjennom et felles initiativ «Norwegian frozen at sea» har ombordprodusentene tatt tak i felles utfordringer knyttet til dokumentasjon og synliggjøring av kvalitet ut mot forbruker. Sammen med Fiskebåt og Møreforsking er det utviklet en felles kvalitetsstandard som kan brukes som «benchmark» for kvalitetsdokumentasjon av ombordprodusert filet. I samarbeid med Standard Norge og Norges Sjømatråd vil produsentene nå publisere standarden. Flåten ønsker å utarbeide veileder og kursmateriale i tilknytting til bruk av standarden i samarbeid med Møreforsking, Fiskebåt, Marint Kompetansesenter og Standard Norge.

Prosjektet er en samfinansiering mellom FHF, Vest-Norges Fiskesalslag, SUROFI, Råfisklaget og Norges Sjømatråd, samt egeninnsats fra Fiskebåt, Arctic Linefish, Leinebris, Atlantic, Br. Sperre/Granit, Nor Seafoods/Andenesfisk, Ramoen, H.P. Holmeset/Geir, Carisma, Standard Norge og Marint Kompetansesenter.

Prosjektleder og kontakt: Wenche Emblem Larssen