Nyheter

Det skjer spennende ting hver uke i Møreforsking og vi har gjort det enklere ved at du kan søke/sortere etter årstall, kategori eller ord knyttet til saker du er interessert i.

Fiskekaker på bensinstasjon?

Fiskekaker på bensinstasjon?

Varm fiskekake i stedet for pølse i brød? Gjennom forprosjektet ”Uttesting av fiskekaker på bensinstasjon” vil en kartlegge markedspotensialet for salg av fiskekaker som varmmat på bensinstasjoner i Ålesundsområdet. Uttestingen er et første skritt mot en fremtidig markedsintroduksjon, og vil foregå ved inntil fem bensinstasjoner. Møreforsking Marin koordinerer prosjektet, og den praktiske gjennomføringen skjer i samarbeid med AS Longvafisk.

 
Vurdering av produktet, og kommentarer rundt selve ideen om fiskekake på bensinstasjon, fanges opp via et spørreskjema og gjennom dialog med uttesterne. Gjennom samtale med stasjonsansvarlige og andre medarbeidere vil en også få belyst utfordringer og muligheter ved en introduksjon, tanker rundt produktkonsepter og andre ideer. Fiskekaken serveres under uttestingen uten tilbehør, rett i hånden.
 
I spørreskjemaet får vi blant annet svar på:
  • Hvor godt de liker fiskekaken (smak)
  • Hvor sannsynlig det er at de vil velge fiskekake fremfor annen varmmat
  • Hvor ofte de kjøper / spiser varmmat på bensinstasjon
  • Hvordan fiskekaken vurderes opp mot annen varmmat (pølse i brød, hamburger)
Forprosjektet er finansiert av VRI Møre og Romsdal og gjennomføres som et samarbeid mellom Møreforsking Marin (MFÅ) og AS Longvafisk. Kari Lisbeth Fjørtoft er prosjektleder, Bjørn Tore Nystrand og Marianne Staurset er prosjektmedarbeidere (alle MFÅ).