Nyheter

Det skjer spennende ting hver uke i Møreforsking og vi har gjort det enklere ved at du kan søke/sortere etter årstall, kategori eller ord knyttet til saker du er interessert i.

Workshop: Nord-atlantiske verdikjeder av sjøpølse

workshop illu.PNG

Workshop: Nord-atlantiske verdikjeder av sjøpølse

Det er klart for den første workshopen i det internasjonale forskningsnettverket for sjøpølse: Holosustain. Myndigheter, bedrifter og forskere deler sine erfaringer og ser inn i fremtida for den spennende marine arten.

8.oktober er datoen for det digitale arrangementet. Det vil ha to fagbolker og en rundebordsdiskusjon mellom myndigheter, bedrifter og forskere. Det blir innholdet når det internasjonale forskningsnettverket Holosustain holder sin første workshop.
Temabolkene vil omhandle sjøpølse i disse perspektivene:
1) Status i fiskeri og havbruk
2) Potensiale for høyverdige produkter

Arrangementet vil også ha en åpen diskusjon blant deltakernee – bedrifter, myndigheter og forskere: Hva er de største utfordringene og mulighetene ved en operativ sjøpølse-basert bioøkonomi i de nordiske landene og EU?

Forskningsinstituttet Matis er vertskap for arrangementet. Prosjektleder er Møreforskings Miroslava Atanassova.

Foreløpig program 

For informasjon og påmelding,
send epost til: 

Dr. Ólafur H. Friðjónsson, Matis eller
prosjektleder
Dr. Miroslava Atanassova, Møreforsking.