Nyheter

Det skjer spennende ting hver uke i Møreforsking og vi har gjort det enklere ved at du kan søke/sortere etter årstall, kategori eller ord knyttet til saker du er interessert i.

Kråkebollerogn – en ny delikatesse!

Kråkebollerogn – en ny delikatesse!

Kråkebollerogn er et ettertraktet og eksklusivt produkt som i dag er et av de best betalte sjømatproduktene. Bedriften Scan Aqua i Hammerfest er den første norske produsenten av oppfôrede kråkeboller. Kråkebollerogna er et svært skjørt produkt som er sårbar for håndtering, transport og tradisjonell frysing. Det er derfor en utfordring å levere kvalitetsprodukter til markedet. I et utviklingsprosjekt i samarbeid mellom Scan Aqua, MMC Kulde og Møreforsking skal CAS fryseteknologi testes på produktet. Kan denne teknologien optimalisere kvaliteten og forenkle transporten til markedet? Om en lykkes kan denne teknologien gi norsk kråkebollerogn et fortrinn i markedet.

 
Den grønne kråkebollen fangstes inn av dykkere og blir fôret opp før videre salg. Kråkebollerogna blir tatt ut og videreforedlet.  Dårlig distribusjonsnett og lang transporttid til markedet gjør det utfordrende å få produktet frem til markedet i god kvalitet. I tillegg er den ferske rogna svært ømtålig for hard håndtering under transport. Røff behandling medfører at rogna smelter og får en bløt konsistens. Tradisjonell frysing av rogna er heller ikke et alternativ, fordi kråkebollerogna mister konsistensen under frysing og blir rennende.
 
 
 
Et japansk firma har utviklet en frysemetode som bevarer kvalitet i fiskeprodukter like bra som om de var ferske. Fryseteknologien kalles CAS (Cell Alive System). Ved hjelp av lave temperaturer og magnetisme bevares cellene i produktene intakt gjennom frysing og tining. Dette gir det opptinte produktet like god kvalitet som et ferskt produkt. I Norge har MMC Kulde rettighetene til denne teknologien og vil i samarbeid med Scan Aqua se på mulighetene til å benytte denne teknologien på kråkebollerogn.
 
I prosjektet skal en finne fram til optimal frysemetode og teste ut og sammenligne produktegenskaper ved å bruke et sensoriske panel. Det er innledet et samarbeid med kokkefirmaet Flavours som sammen med utvalgte profilerte kokker skal bedømme rognas kvalitet. Er det forskjeller mellom fersk og CAS fryst rogn?
Utviklingsprosjektet er finansiert av regionale forskningsmidler gjennom VRI i Møre og Romsdal og Finnmark. VRI programmene er med å finansiere FoU-rettede utviklingsprosjekter i industrien. (Les nyhetsak om VRI prosjekter)
 
Kontaktperson: Margareth Kjerstad