Nyheter

Det skjer spennende ting hver uke i Møreforsking og vi har gjort det enklere ved at du kan søke/sortere etter årstall, kategori eller ord knyttet til saker du er interessert i.

Ett skritt nærmere lokal, bærekraftig taredyrking til fiskefor

151123_TYD_SINTEF_ProMac_Tangtare_stills25.jpg

Ett skritt nærmere lokal, bærekraftig taredyrking til fiskefor

Tare kan bli en viktig kilde til protein i fremtiden. Norge har store forekomster og gunstige dyrkningsforhold som vi bør bli flinkere til å utnytte. Målet er en bærekraftig og verdiskapende norsk akvakulturnæring som kan bidra positivt til klimaet. Da må vi også undersøke miljøpåvirkningen av proteinproduksjon fra tare dyrket i Norge. Det har vi gjort sammen med NIBIO.

Sammen med NIBIO har vi analysert flere mulige fremtidige scenarier for proteinproduksjon fra tare i Norge. Vi har evaluert tekniske og biologiske faktorer for produksjonen og sammenlignet miljøeffekter for tare-protein dyrkert i Norge mot importert brasiliansk soya-protein. Energikilde, tørrstoffinnhold og proteininnhold i taren er nøkkel til en bærekraftig produksjon.

 

Forskningen er del av det internasjonale forskningsprosjektet PROMAC – Energieffektiv prosessering av makroalger i blå-grønne verdikjeder), som vil undersøke mulighetene for å gjøre taredyrking til en bærekraftig og klimapositiv næring i Norge.

Les vår vitenskapelige artikkel om funnene her. (engelsk tekst)