Nyheter

Det skjer spennende ting hver uke i Møreforsking og vi har gjort det enklere ved at du kan søke/sortere etter årstall, kategori eller ord knyttet til saker du er interessert i.

Ny FoU-satsing for mer tare-ingredienser i matproduksjon

SKF_image.jpg

Ny FoU-satsing for mer tare-ingredienser i matproduksjon

For å utnytte mer av mulighetene i råvaren tare trengs mer kunnskap og innovasjon. Norges Forskningsråd gir nå 26 millioner til videreføring av et viktig FoU-arbeidet med tare. Partnere fra norsk forskning, matindustri og tareprodusenter vil jobbe samme for å finne bærekraftige måter å produsere nyttige og sunne ingredienser fra dyrket tare.

Tare finnes i store mengder langs norskekysten og norsk taredyrking er i rivende utvikling. Til tross for et stort potensial som matingrediens utnytter vi ikke denne ressursen i særlig grad. Et tverrfaglig samarbeid har startet arbeidet med å bygge opp kunnskap og utvikle behandlingsmetoder for å kunne gjøre oss mer nytte av taren. Prosjektet hadde navn SensAlgae. Norges Forskningsråd (NFR) ser nytten og potensialet i innsatsen og støtter nå en videreføring av arbeidet med nye forskningsmidler.  
 

Nytt tilskudd til nordisk og europeisk matindustri 

Møreforsking vil lede det nye samarbeidet sammen med Havforskningsinstituttet. Prosjektet har fått navnet SusKelpFood. De vil jobbe sammen med eksperter fra NOFIMA, Danmarks Tekniske Universitet (DTU), Matís (Island) og industripartnere Orkla Foods, Arctic Seaweed, Lofoten Blue Harvest og Tango Seaweed. 

I løpet av de tre årene prosjektet varer vil partnerne teste ut og utvikle metoder for bærekraftig produksjonen av ingredienser fra dyrket tare til den nordiske og europeiske matindustrien. 

Mer tang og tare i matlaging 

Når prosjektet skal velge relevante metoder for hvordan tare kan tas i bruk i kommersiell matproduksjon, vil de vurdere utfra mange kriterier: miljøavtrykk, mattrygghet, næringsinnhold og produktenes sensoriske egenskaper (smak, lukt og utseende) i de ulike prosess-stadiene. Prosjektet vil også undersøke forbrukeradferd og hva forbrukerne foretrekker å bruke tang og tare til i mat. Svarene vil bidra til målrettet produktutvikling. Målet er å gjøre det mulig å bruke tang og tare som ingrediens i storskala matproduksjon. 
 

 
Fakta:  
Prosjekt: NFR SusKelpFood, en videreføring av forskningsprosjektet SensAlgae 
Finansiert av: Norges Forskningsråd 
Involverte: Ledet av Møreforskning, sammen med Havforskningsinstituttet 
Andre partnere: NOFIMA, Danmarks Tekniske Universitet (DTU), Matís (Island) og industripartnere Orkla Foods, Arctic Seaweed, Lofoten Blue Harvest og Tango Seaweed. 
Oppstart:Desember 2021 
Varighet: 3 år