Nyheter

Det skjer spennende ting hver uke i Møreforsking og vi har gjort det enklere ved at du kan søke/sortere etter årstall, kategori eller ord knyttet til saker du er interessert i.

Fangst og håndtering av hummer og sjøkreps

Fangst og håndtering av hummer og sjøkreps

I prosjektet "Velferd og kvalitet i verdikjeden for levende sjøkreps og hummer" har man ønsket å se nærmere på hvordan man kan etablere optimale prosedyrer for behandling og mellomlagring av disse artene.


Brosjyre for fangstbehandling av  teinefanget sjøkreps
Flere og flere aktører har fått et ønske om å satse på omsetting av levende skalldyr, både til det eksklusive restaurantmarkedet og til eksportmarkedet. Sjøkreps og hummer er et viktig bidrag til kystfiskeriet i Møre og Romsdal, og siden begge arter i stor grad omsettes levende er de blant de best betalte sjømatproduktene. 
 
For å sikre god dyrevelferd og at kvaliteten opprettholdes fra fangst til marked er det viktige at dyrene håndteres riktig i hele verdikjeden. Gjennom et prosjekt finansiert av Møre og Romsdal Fylkeskommune (Handlingsplan verdiskapning) har Møreforsking samarbeidet med fiskere og bedrifter i regionene for å etablere optimale prosedyrer for behandling og mellomlagring av levende sjøkreps og hummer 
 
Resultatene fra prosjektet er nå tilgjengelig i en rapport som kan lastes ned fra linken under. I prosjektet har det også blitt utarbeidet en firesiders lettfattelig brosjyre myntet på fiskere av sjøkreps (bilde til høyre). Brosjyren gir en kort presentasjon av viktige elementer knyttet til fangst, mellomlagring og kvalitetsvurdering av teinefanget sjøkreps.

 
 
 
Kontaktpersoner: