Nyheter

Det skjer spennende ting hver uke i Møreforsking og vi har gjort det enklere ved at du kan søke/sortere etter årstall, kategori eller ord knyttet til saker du er interessert i.

Kick-off på Stad

Kick-off på Stad

6. februar var forskere fra Møreforsking og Matis samlet på Stad for å starte opp prosjektet «Utnyttelse av restråvarer til konsum». Dette er et treårig MVP-prosjekt finansiert av Norges forskningsråd. Prosjektet ledes av Olav Steimler hos Frøyanes. Frøyanes er en moderne linebåt med hermetikkfabrikk om bord. I prosjektet skal ulike restråvarer hermetiseres og testes i markedet. Først vil lever av torsk testes ved ulike forbehandlinger og oppskrifter, men også rogn og melke av torsk vil bli hermetisert. Etter planen skal forskere ut på tokt 4. mars. Spennende samarbeid mellom Møreforsking og Matis, koordinert av Fridrik Sigurdsson hos INAQ Management. Fra Møreforsking vil Margareth Kjerstad og Grete Hansen Aas delta på toktet i mars. 
 
Hermetisk torskelever  
Fridrik Sigurdsson, Ásbjörn Jónsson og Margareth Kjerstad