Nyheter

Det skjer spennende ting hver uke i Møreforsking og vi har gjort det enklere ved at du kan søke/sortere etter årstall, kategori eller ord knyttet til saker du er interessert i.

Industrielt agn til krabbe - 2-årig prosjekt avsluttet!

Industrielt agn til krabbe - 2-årig prosjekt avsluttet!

Kan et agn basert på biprodukter fra hvitfisk gi et rimelig og effektivt industrielt agn? Kan et egnesystem gjøre krabbefiskeriet mer effektivt?

Dette har vært problemstillinger i samarbeidsprosjektet som avsluttes nå. Refa Frøystad Gruppen har vært en viktig industripartner i prosjektet i utvikling av egnesystem og Viking Kreativ har hatt ansvar for formulering av agn. Mange krabbefiskere langs kysten har deltatt i utprøving av agn og egnesystem.
Møreforsking har koordinert prosjektet og vært ansvarlig for biologiske forsøk. Havforskningsinstituttet har også bidradd med kompetanse. NFR har finansiert prosjektet i samarbeid med næringsutøverne.

 
Agn
Det har vært et ønske i fra næringen å utvikle et alternativt agn som kan supplere eller erstatte det agnet som er på markedet i dag. Gjennom flere utviklingstrinn har prosjektet i samarbeid med fiskerne kommet frem til et agn og egnesystem med potensial. Ulike typer agn er produsert og testet over en to års periode. Flere ulike attraktanter og bindemiddel er testet ut. Det agnet med størst potensial er basert på restråstoff i fra filetproduksjonen til hvitfisk og det biologisk nedbrytbare bindemiddelet vinylpolymer. Agnet tar liten plass, er enkelt å håndtere, har stor overflate som sikrer utslipp av attraktanter og kan produseres til en rimeligere pris enn dagens agn. Uttesting i tank og felt viser en fiske effektiviteten på mellom 75-80 % i forhold til tradisjonelt agn. 
 
På tross av mange ulike resepter og gjennomføring av tank- og feltforsøk, har forsøksagnene gitt mindre fiskeeffektivitet enn teiner med sei, som har vært kontrollgruppe. En preferanse undersøkelse blant 33 fiskere har vist at et nytt agn må være både konkurransedyktig på pris og fiskeeffektivitet. Til tross for at fiskeeffektiviteten er noe lavere enn for tradisjonelt agn har fiskerne likevel god tro på produktet og ønsker at prosjektgruppen skal jobbe videre med produktet i et forsøk på å øke fiskeeffektiviteten videre.
 
Egnesystem
Bruk av egnesystem er det liten tradisjon for i norsk krabbefiske, hovedsakelig blir agnet kastet løst inn i teinen. Undersøkelser på kongekrabbe har vist at fiskeeffektiviteten øker når agnet blir hengt i samme høyde som kalveåpningene på teinen. Utvikling av egnesystem som sikrer dette kan dermed være med på å øke fiskeeffektiviteten i taskekrabbefiskeriet ytterligere. Ulike innfallsvinkler mot det endelige egnsystemet er testet. Egnsystemet en til slutt endte opp med består av en slitesterk pose laget av polyetylen og en rustfri ring til åpning. Åpningen er fast og en kombinerer lukkemekanismen til teinen med lukkemekanismen til agnposen. Agnposen vil være en rimelig investering og den kan egnes og renses med en hånd. Lengden på posen kan justeres slik at den blir i linje med kalveåpningene. Ved å kombinere lukkemekanismen til posen med teinen vil en spare tid i egneprosessen, noe som igjen kan føre til et mer effektivt fiske. Egnesystemet kan tilpasses de fleste kommersielle teiner som finnes på markedet.
 
I 2007 ble det solgt ca. 450 tonn krabbeagn. Det har vært en prisøkning på over 30 % fra 3,95 til 5,75 kr de siste tre år. Et industrielt agn vil kunne produseres rimeligere en dette og det gjør at det er aktuelt å videreføre arbeid.
 
 For mer informasjon se sluttrapport eller kontakte prosjektkoordinator Wenche Emblem Larssen.