Nyheter

Det skjer spennende ting hver uke i Møreforsking og vi har gjort det enklere ved at du kan søke/sortere etter årstall, kategori eller ord knyttet til saker du er interessert i.

Marin Samhandlingsarena 13 Okt 2009

Marin Samhandlingsarena 13 Okt 2009

Marin samhandlingsarena i Møre og Romsdal er et forum hvor aktørene i næringen kan drøfte aktuelle og felles problemstillinger.

 
På vegne av Forskningsrådet, Møreforsking, Møre og Romsdal fylke, Nofima Marin og Innovasjon Norge inviterer vi igjen til kveldsseminar i Marin Samhandlingsarena, den 13. oktober 2009 i Ålesund.
 
Samlingen i høst har tema ”Omdømmeutfordringer i norsk fiskerinæring”.
 
 
Påmelding på mail til marianne@mfaa.no innen 8.oktober. Ved spørsmål ta kontakt på telefon 70 11 16 13 (Marianne) eller 70 11 16 05 (Kari).