Nyheter

Det skjer spennende ting hver uke i Møreforsking og vi har gjort det enklere ved at du kan søke/sortere etter årstall, kategori eller ord knyttet til saker du er interessert i.

Smakebiter av forskningen til regionalt næringsliv

P1090394.JPG

Smakebiter av forskningen til regionalt næringsliv

Møreforsking fristet med smakebiter fra pågående og mulig marin forskning under fiskerikonferansen The Next Wave. I vårt foredrag viste vi eksempler på forskningsprosjekter som skaper nye verdier av råstoff fra havet. Sammen med næringslivet søker vi etter nytt gull.

Møreforsking Ålesund har havet og kysten som sitt forskningsfelt. Vår forskning er forankret i regional næring og kompetanse. Møre og Romsdal er sjømatfylke nummer en; med et næringsliv som gjennom generasjoner har lært seg å høste og skape bærekraftige muligheter av havets ressurser. Og verden er markedet. Møreforsking har ett mål for øyet – å bidra til å bygge kunnskap stein på stein. Kunnskap som kan gi nyvinninger og løft i den marine verdikjeden. 

God marin møteplass

Next Wave er en arena der fagfolk møtes på tvers av bransjer og geografi. Her treffer vi representanter fra hele verdikjeden fra hav til bord - fra den enkelte kystfiskeren til det globale konsernet. Faglig spenner programmet fra lokale spesialiteter til globale megatrender. Det er en arena der alle kan lære av hverandre. 

- Møreforskings tette samarbeid med næringslivet materialiserer seg på mange måter gjennom en arena som Next Wave, sier daglig leder for Møreforsking Ålesund, Agnes Gundersen.
- Her kan vi formidle kunnskap og muligheter som oppstår i skjæringen mellom næring og forskning; enten det er på båten, i fabrikken, eller på vår MØRELAB. Her kan vi samtidig lære mer av næringslivet og deres behov.

Hvordan skape mer verdi av det vi har

Møreforskings seniorforsker Wenche Emblem Larssen skisserte i sitt foredrag flere strategiske satsningsområder for den fullsatte salen – områder som Møreforsking ser store muligheter i, og vil jobbe med å styrke seg på ytterligere. Utnyttelsen av restråstoff, utvinning av nye marine ingredienser, kvalitetsarbeid, og forsking på til nå lite utnyttede marine arter. I foredraget ga hun konkrete eksempler på hvordan man kan skape gull av marine råvarer.
 

Tilbakemeldingene var mange og positive etter foredraget, kan Larssen og Gundersen melde.
- Muligens har vi fått enda flere til å se muligheter ut over tradisjonelt fiskeri – ikke minst når man ser tallenes tale, for eksempel på hva vi kan skape av verdier av råstoff vi i dag bare kasserer.

En ekstra gledelig nyhet ble avslørt i forkant av Møreforskings foredrag under konferansen – nemlig at Sparebanken Møre gir 5 millioner kroner til Møreforsking Ålesunds marine forskningsarbeid. Hvor glade de ble kan du se av bildet under. Sjekken fra Sparebanken Møre på veggen bak. Mer om dette i egen sak.
 

 
- Vi vil stadig bidra til å finne nye råvarer, nye produkt, økt kvalitet og nye anvendelser, oppsummerer Gundersen fornøyd.