Nyheter

Det skjer spennende ting hver uke i Møreforsking og vi har gjort det enklere ved at du kan søke/sortere etter årstall, kategori eller ord knyttet til saker du er interessert i.

Hvorfor kartlegge og forske på norske koraller?

heike m_HI.jpg

Hvorfor kartlegge og forske på norske koraller?

Du har sikkert sett bilder av fargerike koraller i tropiske strøk. Men visste du at vi også har store mengder slike utenfor norskekysten? De er viktige bestanddeler av økosystemet under vann. Noen steder trues de av aktivitet fra fiskeri og havbruk.

Rødlistede og sårbare marine naturtyper og arter er en av temaene vi i Møreforsking AS forsker på. Kaldtvannskorall, korallrev og korallskog finnes på dypet ved sokkelen, men også langt inn i de dype fjordene. Møre og Romsdal er blant de områdene i Norge der det er registrert flest koraller.

Koraller er fastsittende dyr i slekt med maneter som fanger maten sin fra havstrømmene. De kan derfor ikke flytte seg om det er noe som plager dem. Korallrev og korallskoger er viktige for biomangfold ettersom de danner leveområder for et utall av smådyr og er viktig oppvekststed for flere arter fisk sine yngel.

Koraller kommer ofte i konflikt med fiskeri og havbruk. De vikler seg inn i garn og trål, og blir påvirket av næringsutslipp fra for eksempel havbruksanlegg eller kommunale avløpsanlegg. Dersom man ikke setter inn tiltak for å verne korallene, vil de sakte dø, og slik skade økosystemet i området. Og det kan ta flere hunder år for koraller å vokse frem igjen.

Det er derfor viktig å drive god arealplanlegging og naturkartlegging, og å finne ut hvor slike naturtyper finnes før det oppstår en konflikt. Dette er viktig både for naturmangfoldet og for å forhindre økonomiske tap for fiskeri og havbruk.

Et område med mange funn er Bremsnesfjorden, ved Kristiansund på Nordmøre. Nå har det blitt gjort enda et stort funn, utført av Åkerblå på vegne en oppdretter etter krav fra av Statsforvalteren. (Pluss-sak i Tidens Krav). Slike funn fører generelt til at oppdretterne må ta ekstra hensyn i driften for å ikke skade korallene. Noen ganger krever Statsforvalteren mer drastiske tiltak. 

Kontaktpersoner i Møreforsking