Nyheter

Det skjer spennende ting hver uke i Møreforsking og vi har gjort det enklere ved at du kan søke/sortere etter årstall, kategori eller ord knyttet til saker du er interessert i.

Møreforsking med opponent ved ny doktoravhandling

Møreforsking med opponent ved ny doktoravhandling

Forsker Grete Hansen Aas var en av opponentene under disputasen for forsvar av avhandlingen «Feed utilization can be improved by optimizing physical pellet quality and feeding equipment in salmonid farming» av Maike Marlene Oehme ved Universitetet for Miljø og Biovitenskap på Ås 1. mars. Jon Arnason fra Matis og professor Magny Thomassen ved UMB var også i bedømmelseskomiteen. Kandidaten holdt en strukturert og god prøveforelesning under tittelen: «Carbohydrates in fish feed for carnivore fish – and advantage or disadvantage?». I forsvaret av avhandlingen svarte kandidaten godt for seg.
 
Arbeidsted har vært NOFIMA Sundalsøra. Studiene har avdekket behovet for bedre metoder for å vurdere fysisk kvalitet på fôr, og også for studier av sammenhengen mellom fysisk kvalitet og ernæring.
 
På bildet er Grete Hansen Aas (Møreforsking), Maike Oehme (Disputas UMB) og Jon Arnason (Matis)