Nyheter

Det skjer spennende ting hver uke i Møreforsking og vi har gjort det enklere ved at du kan søke/sortere etter årstall, kategori eller ord knyttet til saker du er interessert i.

Møreforsking Marin har fått en ny medarbeider.

Møreforsking Marin har fått en ny medarbeider.

Ola Ween startet som forsker II i Møreforsking Marin 4.januar.
 
Han er dr. scient i mikrobiologi fra UMB (2002) med hovedfag i molekylærbiologi fra Universitet i Bergen (1996). Doktorgraden omhandlet DNA opptak og antibiotikaresistens i patogene bakterier. Hovedfaget omhandlet genetisk regulering av veksthormon i laks.
 
Etter endt utdanning har Ola jobbet flere år på forskningsprosjekter knyttet opp mot helserelaterte problemstillinger innen matforgiftning (Norges Veterinærhøgskole) og kreftforskning (NTNU). Videre har han jobbet med cellebiologi i planter (NTNU og University of California). Han har vært ansatt i Møreforskning AS siden januar 2010.
 
Ola vil inngå i faggruppen for marin bioteknologi og arbeide innenfor bioteknologi, bioprospektering og molekylærbiologi.