Nyheter

Det skjer spennende ting hver uke i Møreforsking og vi har gjort det enklere ved at du kan søke/sortere etter årstall, kategori eller ord knyttet til saker du er interessert i.

Bunnlus – lusa alle vil spise?

Bunnlus – lusa alle vil spise?

Lus høres kanskje ikke så appetittlig ut, men bunnlus kan kanskje inneholde stoffer som viser seg å være interessante som bl.a. høyverdige komponenter til bruk i kosttilskudd.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Amfipode. (foto. Frank Bang)
Lus er en norsk folkebetegnelse på leddyr som hører under dyreordenen Amphipoda og Isopoda. Disse to ordenene er representert av over 11 000 forskjellige beskrevne arter. Gruppene hører til leddyrene på samme måte som reker og kreps, og kan minne om en liten rekelignende art uten ryggskjold.
 
Fiskerne erfarer store mengder bunnlus i enkelte områder. Bunnlus er i dag et problem for fiskerne da de ødelegger og spiser fangstene, spesielt i teine-, garn- og linefiske. I enkelte områder forsyner disse dyrene seg med store deler av fangsten, og etterlater bare skinn og bein. Prosjektet ”Utnyttelse av bunnlus” skal se på om det er kommersielt interessant å utnytte denne ressursen.  I prosjektet skal en konstruere en teine som effektivt fangster bunnlus. Teinen skal testes ut av erfarne fiskere. En skal videre gjennomføre kjemisk karakterisering av de mest utbredte bunnlusartene og undersøke markedsmuligheter for bunnlus og/eller bunnlusderiverte produkter.
 
Prosjektet er finansiert gjennom RUP (Møre og Romsdal Fylkeskommune). Samarbeidspartnere i prosjektet er Refa Frøystad Group og Sanden skjellprodukter.
 
For de som er interessert i å lage noe av bunnlus, kan følgende oppskrifter prøves http://www.geocities.com/~gregmck/woodlice/recipes.htm
 
Kontaktpersoner: