Nyheter

Det skjer spennende ting hver uke i Møreforsking og vi har gjort det enklere ved at du kan søke/sortere etter årstall, kategori eller ord knyttet til saker du er interessert i.

Nytt prosjekt: Fremtidens konsumentprodukter av norsk salt- og klippf...

Foredling01.jpg

Nytt prosjekt: Fremtidens konsumentprodukter av norsk salt- og klippfisk

Norges forskningsråd ved Programstyret for BIONÆR-programmet har fattet et betinget vedtak om å bevilge støtte til prosjektet "Fremtidens konsumentprodukter av norsk salt- og klippfisk"

Prosjektet tar tak i de store endringene i markedet for salt- og klippfisk og utforsker hvordan industrien kan utvikle kvalitetsprodukter av fersk og fryst utvannet salt- og klippfisk gjennom lønnsom og bærekraftig prosessering. Målet i prosjektet er å vinne markedsandeler i nye markedssegmenter ved å tilby innovative «convenience»-produkter med lang holdbarhet og samme sensoriske produktegenskaper som tradisjonelt utvannet salt- og klippfisk.
 
Brødrene Sperre AS er prosjekteier.
 
FoU-partnere er Møreforsking Ålesund AS (prosjektleder), Nofima AS og ANFACO-CECOPESCA, mens industripartnere er Bacalaofabrikken AS, Optimarstette AS og Vartdal Plastindustri AS.
 
Les mer om BIONÆRs nye tildelinger her.
 
Kontakt: 
Prosjektleder Ann Helen Hellevik