Nyheter

Det skjer spennende ting hver uke i Møreforsking og vi har gjort det enklere ved at du kan søke/sortere etter årstall, kategori eller ord knyttet til saker du er interessert i.

Bunnlus - Kan plagen bli en ressurs?

Bunnlus - Kan plagen bli en ressurs?

Bunnlus er små bunnlevende krepsdyr som i noen områder forekommer i så store mengder at de er et problem for fiskeriene hvor de spiser opp agn og fangst i garn-, line- og teinefisket. Gjennom et prosjekt finansiert av Møre og Romsdal fylkeskommune har Møreforsking sett på muligheten for teinefangst av bunnlus, kjemisk karakterisering og potensiell utnyttelse av disse dyrene.

 
 
Bunnlus fangstet i Valderhaugfjorden Juni 2011. Art: Tmetonyx cicada.
Gjennom samtaler mellom Møreforsking og krepsefiskere i Møre og Romsdal som var plaget med at bunnlus spiste opp agnet i teinene ble muligheten for direkte fiske etter disse artene diskutert. Utfallet av disse samtalene var et samarbeidsprosjekt mellom Møreforsking, redskapsprodusenten RFG AS og Sanden skjellprodukter som tok sikte på å utvikle et fangstredskap (teine) for selektivt fiske etter bunnlus. Teinene skulle prøves ut i områder hvor fiskere erfaringsmessig var plaget med lus, og fangstet materiale artsbestemmes og analyseres med hensyn på næringsmessig sammensetning og innhold av fremmedstoffer. Basert på resultatene fra analysene var det ønskelig og se etter potensielle anvendelsesområder for disse små krepsdyrene.
 
Resultatene fra dette prosjektet er nå tilgjengelig i en rapport som kan lastes ned her.
 
En kort video som viser innsamling av bunnlus i forbindelse med feltarbeid gjennomført av Møreforsking og Ålesund Akvarium Atlanterhavsparken kan sees her. For de som er interessert i å se bunnlus i levende live er disse nå også å finne ved Atlanterhavsparken.
 
Kontaktperson: Snorre Bakke