Nyheter

Det skjer spennende ting hver uke i Møreforsking og vi har gjort det enklere ved at du kan søke/sortere etter årstall, kategori eller ord knyttet til saker du er interessert i.

Kompetansebehov i den marine næringen i Møre og Romsdal

Kompetansebehov i den marine næringen i Møre og Romsdal

Studien Kompetanse- og arbeidskraftbehov i den marine næringen i Møre og Romsdal kartlegger faktisk kompetansebehov og ønsker om tilgang til kvalifisert arbeidskraft i marin næring. Studien er også en kartlegging av de forventninger næringen har til utdanningssystemet i Møre og Romsdal.

 
Kartleggingen av i alt 71 bedrifter i den marine næringen i Møre og Romsdal, viser at mange av disse har et middels til stort behov for rekruttering i årene som kommer. Behovet for rekruttering er ikke minst tydelig med tanke på arbeidskraft med høyere utdanning, det vil si til yrker som flere av de samme bedriftene opplever som vanskelig å rekruttere arbeidskraft til. Den marine næringen omfatter en bredt sammensatt type bedrifter. Behovene til kompetanse blant bedriftene er således også sammensatte. Ser man etter fellesnevnere med tanke på de ønskene bedriftene har til utdanningsbakgrunnen hos kandidatene de ønsker å rekruttere i årene som kommer, er det to trekk som skiller seg ut. For det første har man behov for en utdanning som kombinerer en teoretisk og praktisk innretning. For det andre ønsker man kandidater med spesialisering inn mot næringen, men som samtidig har en bredde i bunnen. Disse trekkene går igjen både med tanke på de ønsker man har for kandidater med utdanning både fra videregående og høyere nivå.
 
Nærmere informasjon om studien Kompetanse- og arbeidskraftbehov i den marine næringen i Møre og Romsdal ved prosjektleder Finn Ove Båtevik, Møreforsking.