Nyheter

Det skjer spennende ting hver uke i Møreforsking og vi har gjort det enklere ved at du kan søke/sortere etter årstall, kategori eller ord knyttet til saker du er interessert i.

Kan bane vei for nytt rekefiske

smp forside 20 juli 2021_uten heading.jpg

Kan bane vei for nytt rekefiske

Bedre dyrevelferd. Bedre HMS for fiskerne. Mindre bifangst. Det er bare noen av gevinstene Møreforsking har oppnådd så langt i sin forskningsprosjekt på teinefiske etter reke.

Kystfiskere ser etter nye næringsmuligheter, og mange er klare til å prøve ut teinefangst etter reker. På den måten kan de levere levende reker, som gir fersk kvalitet og høyere priser. Men da må flere utfordringer imøtegås.

Møreforsking har i samarbeid med utstyrsleverandør Frøystad as forsket på hvordan teinefisket kan forbedres. Arbeidet foregår i stor grad i felt, i samarbeid med fiskere.

-      Ved å kombinere kunnskap og erfaring fra vårt marine forskningsmiljø med både utstyrsleverandør og yrkesfiskere, har vi gjort viktige funn og store fremskritt som vil gi både økt dyrevelferd og mer verdiskaping, sier Wenche Larssen, forskningsleder i Møreforsking.

-      Sammen vil vi utvikle nye fiskeredskap som gir bærekraftig, miljøeffektiv og mer lønnsom fangst av dyphavsreker, sier Hallgeir Frøystadvåg, salgssjef i Frøystad as.

-       Målet med arbeidet er å sikre god fangsteffektivitet, enkel drift om bord, stabilitet i sjø og seleksjon av undermåls reker. Lykkes vi med dette, legger vi grunnlag for et lønnsomt teinefiske etter reker langs Norskekysten, sier de to.  

Reduserer rømming
Forskere og fagfolk har gjennom dette samarbeidet kunnet adressere mange utfordringer ved den tradisjonelle teinefisket etter reker. Rømming har vært en av disse, og ved å se nærmere på utformingen av kalven i teina, har vi nå utviklet en ny kalv som har redusert rømmingen med 20%.

Reker har tidligere pådratt seg skader inne i teinene. Ved å skifte material på teinene har vi nå greid å redusere skader på reken fra 40% til under 4!


Artikkelen fortsetter under bildet. 
 

Bedre HMS for fiskeren
Vekta på teinene har vært medvirkende til at HMS for rekefiskere ikke har vært så god. I prosjektet har vi greid å redusere vekta på teinen uten at det går på bekostning av stabilitet. Vi har også endra tømmeluka på teina, som både bidrar til bedre HMS for fiskeren og mer skånsom fangsbehandling. Ved å endre formen på teinene har vi også greid å redusere teinenes volum under transport.

Best mulig fangst
Under rekefiske har det også vært vanlig å dra i land en del uønska bifangst. Ved å endre forma på teina har vi klart å redusere bifangst. For å sikre best mulig «seleksjon» på havbunnen - altså hva som havner i teina - tester vi nå om justert maskevidde kan bidra til det. Og vi ser også på hva som er optimal plassering av agnsystemet for å gi best mulig fangst. Og om vi kan finne alternative lokkemiddel for å øke fangsten.
 
 

Mer om prosjektet: Muligheter i teinefangst av reker - Møreforsking AS (moreforsk.no)

Bildet øverst: Faksimilie fra avisartikkel i Sunnmørsposten 20. juli 2021.
Bildet er Møreforskings.