Nyheter

Det skjer spennende ting hver uke i Møreforsking og vi har gjort det enklere ved at du kan søke/sortere etter årstall, kategori eller ord knyttet til saker du er interessert i.

Foredrag fra Marin Samhandlingsarena 15. mai 2018

marin.jpg

Foredrag fra Marin Samhandlingsarena 15. mai 2018

Marin Samhandlingsarena ble avholdt 15. mars 2018 på Scandic Parken i Ålesund. Her finner du foredragene som ble holdt.

 
Presentasjoner fra seminaret:
 
Mål om å skape 100 millioner laksemåltid, v/ Ingjarl Skarvøy, Salmon Evolution
 
Klimavariasjon og konsekvenser for fiskebestandene våre, v/ Agnes C. Gundersen, Møreforsking
 
 
Velferd for rensefisk i merd, v/ Grete Hansen Aas, NTNU