Nyheter

Det skjer spennende ting hver uke i Møreforsking og vi har gjort det enklere ved at du kan søke/sortere etter årstall, kategori eller ord knyttet til saker du er interessert i.

Møreforsking med nytt stort forskningsprosjekt

_MG_4217.jpg

Møreforsking med nytt stort forskningsprosjekt

Onsdag 17. desember ble det avgjort at Møreforsking AS, sammen med en rekke samarbeidspartnere, har fått innvilget et stort forskningsprosjekt i Norges forskningsråds BIONÆR-program. Til sammen ble 7 søknader innvilget under programmet, som har som hovedmål å utløse forskning og innovasjon for verdiskaping i norske biobaserte næringer. Møreforsking AS vant frem med søknaden «Energieffektiv prosessering av makroalger i blå-grønne verdikjeder» (PROMAC). Endelige budsjettavklaringer kommer på plass på nyåret, men ventet tildeling ligger mellom 30-40 millioner kroner. Prosjektet har oppstart i 2015, og vil gå over en fireårsperiode.

Møreforsking er prosjektleder, samt bidrar i 7 og har ansvar for 2 av totalt 8 arbeidspakker. «Vi er stolte av å kunne lede et så viktig prosjekt og et så sterkt partnerkonsortium med nasjonale og internasjonale forskningsmiljø», uttaler prosjektleder og seniorforsker Annelise Chapman. «Det å bidra til forskning og utvikling av en ny næring, betyr mye for Møreforsking», mener direktør Elisabeth Maråk Støle. «Dette er en strategisk satsning i konsernet og viktig for forskningsbasert innovasjon hos våre samarbeidspartnere i næringslivet.»
 
Prosjektet fokuserer på energieffektiv prosessering og raffinering av makroalger til menneskemat og dyrefôr, inkludert en logistisk og økonomisk analyse av verdikjeden og livsløpsvurdering av produkter.
 
PROMAC representerer en internasjonal gruppe av forskere med bred tverrfaglig spisskompetanse. Møreforsking vil lede prosjektet, og følgende samarbeidsparter er med; Bioforsk, SINTEF Fiskeri og Havbruk, SINTEF Material og Kjemi, SINTEF Energi, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU), Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU), Høgskolen i Ålesund, det franske forskningsinstituttet CEVA, den islandske FoU-institusjonen Matis, og Sveriges Landbruksuniversitet. Prosjektet har sterk forankring og satser på medvirkning fra en rekke relevante næringsaktører; Tafjord Kraftvarme AS, Felleskjøpet Fôrutvikling, Firmenich Bjørge Biomarin, Hortimare, The Northern Company, Marinox, Orkla Foods Norway og den biomarine ARENA-klyngen Legasea.
 
Bakgrunnen til prosjektet er at prognosene for global befolkningsvekst og økning i levestandard vil kreve økt tilgang på mat og fôr. Havet anses å ha det største potensialet for bidrag til denne økningen. Havet mottar dessuten store mengder næringsstoffer fra landjorda som bør føres tilbake i næringskjeden på en mer effektiv og ressursvennlig måte enn i dag. Dyrking av makroalger vil representere en viktig strategi for klimapositiv utnyttelse og resirkulering av biologiske ressurser, og er en biobasert næring under rask utvikling i Norge. Med sine gode råstoffegenskaper og til dels høyt innhold av protein, næringsstoffer og vitamin, er makroalger forventet å danne ressursgrunnlag for et bredt produktspekter, inkludert mat, fôr, helsekost og kosmetikk, og med stort potensial for miljømessig og økonomisk bærekraft.